Nieuws27 feb '14 18:09Aangepast op 27 feb '14 19:17

Erasmus MC weigert sterftecijfers openbaar te maken

Auteur: BNR Webredactie

Het Erasmus ziekenhuis in Rotterdam wil geen sterftecijfers openbaar maken over 2012. Het ziekenhuis komt hiermee niet tegemoet aan de eis van minister Edith Schippers van Volksgezondheid om dit per 1 maart te doen. Volgens de Nederlandse Zorg Autoriteit riskeert het Erasmus MC daarmee een dwangsom.

"Wij hebben onze gegevens niet dusdanig gemakkelijk op orde dat wij over 2012 over 35 duizend opnames die gegevens zo kunnen aanleveren dat het getal dat de minister nu wil, namelijk de gemiddelde ziekenhuis-mortaliteit (ook wel HSMR) voor ons even tevoorschijn te toveren is", verklaart Jan Hazelzet, hoofd medische informatie van het Erasmus MC.

Maar tijd is niet de enige reden waarom het Erasmus niet aan de eis van minister Schippers wil voldoen. Hazelet: "Als de gemiddelde ziekenhuis-mortaliteit een serieus getal zou zijn waar wij achter staan, dan zouden wij dat zeker proberen boven water te krijgen. Maar wij vinden dit geen goede maat voor de kwaliteit van een ziekenhuis."

Gemiddelde
De gemiddelde ziekenhuis-mortaliteit houdt namelijk geen rekening met het onderliggende ziektebeeld. " Dat betekent dat je kijkt naar bijvoorbeeld de sterfte bij een heupoperatie, die heel laag zal zijn, en je kijkt naar de sterfte van hartfalen. Wij krijgen in ons ziekenhuis vaak de meest zieke patiënten, dus dat getal zal best wat hoger zijn. Vervolgens ga je die twee getallen middelen en wat daar uitkomt zou dan iets moeten zeggen over de kwaliteit van ons ziekenhuis.”

Het zou dan ook beter zijn om het sterftecijfer per ziektebeeld te nemen, stelt Hazelet. De zogenoemde SMR. "Dan kijk je alleen maar naar bijvoorbeeld de sterfte bij prostaatkanker in ons ziekenhuis of de sterfte bij hartfalen in ons ziekenhuis."

Zuiver
Voor zover het Erasmus MC over die cijfers beschikt, zal het die vrijgeven, zegt het hoofd medische informatie. Om daar vervolgens meteen aan toe te voegen dat ook dat cijfer geen 'zuivere graadmeter' is. "De HSMR wordt nu berekend op basis van een enkele opname. Maar een behandeling van bijvoorbeeld kanker kan vele jaren duren."

Eigenlijk, zegt Hazelet, is de enige juist maat een optelsom van meerdere dingen. "Hoe komt een patiënt uit een behandeling? Wat is de echte uitkomst van behandeling in ons ziekenhuis? Dan kijk je wel naar de sterfte, maar dat is dan goed gecorrigeerd voor de ernst van de ziekte en de hele behandeling die iemand heeft gehad."

Een aantal van dat soort zaken zullen morgen wel op de website van het Erasmus MC staan, belooft hij.

Dwangsom
Als het Erasmus MC volhardt en voor dit weekend geen gemiddelde sterftecijfers publiceert, kan dat het ziekenhuis mogelijk geld kosten. "Maandag gaan we de balans opmaken en kijken welke cijfers we van de ziekenhuizen binnen hebben. Ze zijn verplicht om te leveren, dus dat gaan we handhaven", zegt Jaco van Lambalgen van de Nederlandse Zorg Autoriteit.

Ziekenhuizen die niet aan de eis hebben voldaan, kunnen een aanwijzing krijgen ('de verplichting om deze cijfers alsnog aan te leveren') of een last onder dwangsom. In het laatste geval moet een ziekenhuis een bedrag betalen voor elke dag dat de informatie niet wordt geleverd.

Wat voor dwangsom het Erasmus boven het hoofd hangt, is nog niet te zeggen, aldus Van Lambalgen. "Het bedrag hangt af van de situatie. Het Erasmus MC heeft aangegeven allerlei andere informatie wel bekend te gaan maken en als ik het goed heb begrepen gaan ze wel de cijfers over 2013 publiceren. Dus we zullen zien."

Indicatie
De gemiddelde ziekenhuis-mortaliteit zegt daarbij wel degelijk iets over de kwaliteit van een ziekenhuis, voegt Van Lambalgen toe. "Het is een gewogen cijfer waarbij ook wordt gekeken naar de conditie van de patiënt, naar de leeftijd, het geslacht en of diegene nog aan andere aandoeningen lijdt op het moment dat hij of zij het ziekenhuis binnenkomt. Zo’n gemiddelde is dus in ieder geval een indicatie."


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen