Nieuws20 aug '12 12:12Aangepast op 20 aug '12 14:13

Buma wil ontwikkelingshulp omlaag na 2015

Auteur: Arjan Meesterburrie

CDA-staatssecretaris Knapen zet in op meer investeringen in landbouw in ontwikkelingslanden om voedselschaarste te voorkomen.

Knapen maakt daarmee naar eigen zeggen een duidelijke keuze bij het besteden van het ontwikkelingsbudget: "Ik heb een hele hoop programma's bij ontwikkelingssamenwerking geschrapt, ook heel veel versnipperde activiteiten. Maar we moeten onze middelen beschikbaar stellen op terreinen waar we goed in zijn en ook het private initiatief kunnen stimuleren [...]

Waar het om gaat is dat je kleine boeren in ontwikkelingslanden die niks meer hebben dan een stukje land om hun eigen familie mee te verzorgen de volgende stap laat zetten naar voldoende produceren voor de lokale markt."

CDA-leider Sybrand van Haersma Buma zei vandaag dat hij na 2015 minder geld wil uitgeven aan ontwikkelingshulp. Hij wil dan de norm voor ontwikkelingshulp van 0,7 procent van het bruto binnenlands product loslaten.

Vliegwiel
Knapen wil dat Nederlandse bedrijven bijdragen aan een startkapitaal voor kleine boeren, om hun onderneminkje uit te breiden: "Als je bijvoorbeeld goed zaaizaad hebt of goeie pootaardappelen hebt kun je gemakkelijk je productie met een factor 2 a 3 vermenigvuldigen.

Als dat vliegwiel eenmaal draait gaan ze produceren voor de markten en dat is wat we dringend nodig hebben om dat er een structureel tekort aan voedsel gaat ontstaan als we dit soort stappen niet nemen", zo zegt de CDA-staatssecretaris tegen BNR's Mark Beekhuis.

Wereldbank
Het kabinet neemt in eerste instantie het risico en verwacht dat het vervolgens ook private financiers aantrekt: "Omdat we de leningen beschikbaar stellen via een commerciele organisatie van de Wereldbank denken we ook leningen van banken los te peuteren.

We gaan ervan uit dat de factor ongeveer 10 is, dus voor de leningen die wij beschikbaar stellen van 100 miljoen gaan we ervanuit dat er uiteindelijk een miljard beschikbaar komt", zegt een optimistische Knapen tegen BNR.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen