Nieuws13 mei '11 16:55

Heibel bij presentatie Limburgse Staten

Auteur: Edme Koorstra

De presentatie van het coalitieakkoord door de Statenfracties van PVV, CDA en VVD in de Limburgse Provinciale Staten leidde vanmiddag tot zware aanvaringen tussen de oppositie en de PVV. De oppositiepartijen constateerden dat fractievoorzitter Laurence Stassen van de PVV in eerste instantie weigerde vragen te beantwoorden uit de Staten.

In haar eerste reactie op Statenvragen las ze volgens de SP in grote lijnen de tekst van de persverklaring voor waarin het coalitieakkoord werd aangekondigd. Volgens Stassen stonden daarin al veel antwoorden op vragen. PvdA-statenlid Bert Kersten verweet Stassen daarop minachting van de Staten. "U roept arrogant als een ijskoningin: stelt u de vragen nog maar eens'', zei Kersten. SP-Statenlid Thijs Coppus wierp haar toe: "Zo zijn we niet getrouwd''.
'Wollige vaagpraat'
De oppositie had felle kritiek op het coalitieakkoord. Fractievoorzitter Margriet van Tulder van GroenLinks sprak van "wollige vaagpraat''. De fractie 50PLUS vond het akkoord een niet onderbouwd, pretentieloos wensenlijstje en voorspelde dat deze coalitie geen lang leven beschoren is. De SP sprak van een provinciale overheid die de problemen niet oplost maar over de schutting gooit. En de PvdA sprak van een weinig inspirerend akkoord waar je je niet echt een buil aan kunt vallen.
Raadgevend referendum
Statenbreed was er wel waardering voor de invoering van een raadgevend referendum. Maar moties van onder meer de SP om daaraan concreet invulling te geven, haalden het niet. De PVV wil eerst een onderzoek naar de diverse vormen van een referendum.
'Vol vertrouwen'
CDA en VVD toonden zich tevreden over het behaalde akkoord. "We gaan vol vertrouwen de samenwerking aan'', zei fractievoorzitter Martijn van Helvert van het CDA. En VVD'er Mark Verheijen citeerde Thorbecke bij het aantreden van diens eerste kabinet in 1848: "Wacht op onze daden''.
Van Vliet niet aanwezig
Opvallend was overigens dat bij de presentatie van de nieuwe coalitie PVV-Statenlid Roland van Vliet niet aanwezig was. Van Vliet is tevens Kamerlid voor de PVV en was beoogd gedeputeerde voor Limburg. De partij trok later zijn kandidatuur in, volgens Van Vliet omdat hij hard nodig is in de Tweede Kamer. Hij blijft wel Statenlid voor de PVV.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen