Nieuws6 sep '13 10:59Aangepast op 6 sep '13 11:41

'Energieakkoord mist innovatie'

Auteur: Melvin Captein

Atzo Nicolaï, directeur bij de Nederlandse tak van multinational DSM, vindt dat er in het Energieakkoord te weinig ruimte is voor innovatie. Hij pleit voor extra investeringen in vernieuwende methoden van energieproductie.

Vorige week werden het kabinet, bonden, werkgevers en milieuorganisaties het eens over het Energieakkoord, dat vandaag wordt ondertekend. In het akkoord staan maatregelen als het vervroegd sluiten van kolencentrales en het meer inzetten op duurzame energie. Chemiebedrijf DSM was ook betrokken bij de onderhandelingen.

Ambitieus
Nicolaï noemt het energieakkoord 'uniek', omdat ruim veertig partijen betrokken waren bij de totstandkoming van het akkoord. "Het is heel bijzonder dat over de volle breedte, dus met NGO's en bedrijven, de handen ineen zijn geslagen." De DSM-directeur vindt dat er stappen zijn gezet om Nederland écht schoner te maken. "Bijvoorbeeld met het streven dat in 2020 14 procent van de energie duurzaam moet zijn."

Nicolaï vindt de doelen die zijn gesteld wel erg ambitieus. "De uitvoering zal een grote toer worden. We moeten miljarden investeren in windmolenparken op zee. De financiering daarvan moet nog maar rondkomen. Het is niet makkelijk uit te voeren, maar het commitment is er wel."

Innovatie
Wat Nicolaï jammer vindt aan het akkoord, is dat de focus in zijn ogen te veel op het regeringsakkoord en de gestelde Europese normen lag. Volgens hem is er hierdoor te weinig ruimte voor innovatie. "Je moet nu heel snel veel investeren in bewezen technologieën als windmolenparken. De echt innovatieve opties staan nu niet voorop, want die heb je niet binnen vijf jaar operationeel."

Nicolaï pleit ervoor om naast de gemaakte afspraken ook financiële ruimte te creëren voor meer vernieuwende initiatieven op het gebied van bijvoorbeeld bio-energie. "Dat zou goed zijn voor de lange termijn. In het huidige akkoord is innovatie te bescheiden vertegenwoordigd. Ik zou zeggen, we moeten het hier niet bij laten en investeren in echt vernieuwend onderzoek."

In de uitzending van BNR Paul van Liempt kondigde Nicolaï ook aan dat DSM een nieuw biomedisch instituut wil gaan opzetten in samenwerking met de Technische Universiteit Eindhoven en Maastricht University.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen