Nieuws26 aug '14 13:53

Mantelzorgers maken zich druk om onveilige thuissituaties

Auteur: BNR Webredactie

Mantelzorgers van thuiswonende mensen met dementie maken zich grote zorgen over de veiligheid in huis. Dat blijkt uit het onderzoek 'onveilige situaties thuis' dat Alzheimer Nederland gehouden heeft onder bijna 700 mantelzorgers.

Vanaf 1 januari 2015 gaat de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuring (Wmo) in. Dan ligt de nadruk nog meer op het zo lang mogelijk thuis laten wonen van zorgbehoevenden. Dit is iets wat mensen met dementie en mantelzorgers ook willen, maar er moet dan wel betere begeleiding komen om de veiligheid in huis te kunnen waarborgen.

Uit onderzoek van Alzheimer Nederland onder 695 mantelzorgers blijkt dat één op de drie mantelzorgers zich heel veel zorgen maakt over de veiligheid in huis. Driekwart (76 procent) van de mantelzorgers geeft aan dat er zich ook daadwerkelijk onveilige situaties in huis hebben voorgedaan. 70 Procent beschrijft daarnaast ook onveilige situaties buitenshuis.

Betere begeleiding mantelzorg
Problemen die zich voordoen zijn onder andere het verkeerd innemen van medicijnen, verdwalen buitenshuis, het aan laten staan van elektrische apparaten of het gas en verwondingen door bijvoorbeeld vallen.

"Gemeenten zullen met de invoering van de nieuwe Wmo in 2015 ook echt aan de slag moeten om de mantelzorgers in een vroeger stadium met praktische raad te hulp te schieten", zegt Gea Broekema-Procházka, directeur van Alzheimer Nederland. "Maak zichtbaar waar de mantelzorger terecht kan. Want uit eerder onderzoek van ons blijkt dat een derde van de mantelzorgers onbekend is met het Wmo-loket."


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen