Nieuws22 mrt '12 11:54

Kabinet neemt te veel symboolmaatregelen

Auteur: Anne-Greet Haars

Het kabinet neemt te veel symboolmaatregelen. Dat zegt Alex Brenninkmeijer, de Nationale Ombudsman, donderdag op BNR. Hij wijt dat aan de "merkwaardige constructie van het kabinet."

Vertrouwen is het sleutelwoord voor Brenninkmeijer. De vertrouwensrelatie tussen burgers en de overheid staat onder druk. En juist nu zou de overheid daaraan moeten werken.

Gerdi Verbeet, voorzitter Tweede Kamer, is met een boek uitgekomen waarin zij zegt ‘vertrouwen is goed, maar begrijpen is beter’. Brenninkmeijer probeert dat in te vullen. “Ik vond die vraag van Verbeet erg interessant. Als ombudsman geef ik allerlei handreikingen wat je met vertrouwen kan doen”, vertelt Brenninkmeijer donderdag op BNR. 

“Bij de overheid zie je dat er veel organisaties zijn die van elkaar afhankelijk zijn. Daardoor er ontstaat er mist, waar burgers in vastlopen als ze willen weten waar ze aan toe zijn”, vertelt Brenninkmeijer.

Symboolwetgeving
“Er is veel symboolwetgeving en er zijn maatregelen die toch geïnspireerd zijn door de wonderlijke constructie van dit kabinet", aldus Brenninkmeijer. “Het is een teken van zwakte en een erosie van moraliteit in de staat.”

Volgens hem gaat het kabinet bij deze maatregelen ook in tegen adviezen van de Raad van State. Hierdoor staat de vertrouwensrelatie tussen burger en overheid onder druk. "Er is een onevenredige verdeling van aandacht voor onderwerpen. Ik twijfel dan aan de prioriteiten die gesteld worden.”

Aangiften
Een voorbeeld van de symboolwetgeving is hoe het kabinet omgaat met aangiften en meldingen, volgens Brenninkmeijer. "Er zijn teveel ernstige zedenzaken waar gewoon niks mee gebeurt. Terwijl de nadruk wel wordt gelegd op het oppakken van illegalen."

"Als ik die cijfers hoor over het effect van aangiften en of er vervolg wordt, dan word ik daar heel treurig van”, zegt Brenninkmeijer.

Van Den Haag naar gemeenten
De ombudsman benadrukt dat mensen informatie willen, serieus worden genomen en worden betrokken. "De nadruk ligt erg op Den Haag, terwijl mensen graag dingen zelf willen doen.”

Brenninkmeijer noemt dit een logische en begrijpelijke ontwikkeling. “Niet alles kan meer afhangen van Den Haag. Één keer in de vier jaar verkiezingen is een magere basis om verbinding te leggen met alle burgers.”

Er moet daardoor ook meer op gemeentelijk niveau gebeuren. “Maar dan moet je het wel los kunnen laten. Krijgen gemeenten wel genoeg ruimte om zelf beleid te maken of wil Den Haag dat beheersen?"

Klachten
Ook het afgelopen jaar kreeg de Nationale Ombudsman weer een stortvloed aan klachten te verwerken: 14.000 klachten en 30.000 telefoontjes.

“Ik had zeker gehoopt op minder klachten. Ik zie ook dat de Belastingdienst of IND z’n best doet, maar het aantal klachten kan daadwerkelijk nog naar beneden. Wat me veel zorgen baart is dat ik per 1 januari dertig procent meer klachten heb gekregen.”

De problemen bij de Belastingdienst verwacht Brenninkmeijer dit jaar aan te pakken. “De Tweede Kamer zal er ook aandacht aan besteden. Dan komt er druk en dan gaat er vanzelf wat bewegen.”

Transparantie overheid
Er wordt veel gesproken over dat de overheid zou transparanter moeten worden. Ook Brenninkmeijer stelt dat er heldere lijnen moeten komen over benoemingen. “De invloed van partijpolitiek moet drastisch worden teruggedrongen.”

Griffierechten
Paul van Liempt legde Brenninkmeijer voor dat er een zorgelijke trend gaande is als we kijken naar de band tussen de rechterlijke macht en de overheid. Die eerste is ontstemd over de verhoging van de griffierechten.

Brenninkmeijer daarop: “Die onrust is erg groot. Ik heb onlangs een bijeenkomst voorgezeten waar tevoorschijn kwam dat onze rechtspraak zijn rol ging verliezen als die verhoging van griffierechten doorgaat. De rechter komt eigenlijk buitenspel te staan.”

 


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen