Nieuws23 jun '12 12:21Aangepast op 23 jun '12 14:22

D66: Investeren in onderwijs, cultuur en Europa

Auteur: Melvin Captein

Uit het partijprogramma blijkt dat D66 wil hervormen op de arbeids- en woningmarkt en investeren in onderwijs, cultuur en een groene economie. Ook Europa speelt een hoofdrol.

Het verkiezingsprogramma werd vandaag onder de titel 'En nu vooruit' gepresenteerd.

Onvoldoende
Met het programma zet D66 zit af tegen de koers die Mark Rutte de afgelopen jaren heeft gevaren. Volgens partijleider Alexander Pechtold scoorde de premier een onvoldoende voor zijn politieke beleid. D66 wil Nederland "nieuw perspectief, nieuwe economische groei en nieuwe mogelijkheden" schenken.

De sociaal-liberalen willen dat bereiken door op een aantal gebieden te hervormen en te bezuinigen en elders te investeren. Dat moet leiden tot een maximaal begrotingstekort van 3 procent in 2013 en een structureel begrotingsevenwicht in 2017.

Geen JSF
De partij heeft daarvoor een aantal plannen. Ze willen de jaarlijkse stijging van de zorgkosten terugbrengen tot 3 procent. Nu ligt die tussen de 4 en 5 procent.

Verder moet de hypotheekrenteaftrek geleidelijk worden afgebouwd en moeten maatregelen op de arbeidsmarkt en lagere belastingen leiden tot meer werkgelegenheid en dus minder uitkeringen. Er moet één rijksdienst komen en Nederland moet uit het JSF-programma stappen.

Investeren
Tegelijk willen de sociaal-liberalen 2 miljard euro extra investeren in onderwijs en onderzoek. Ook voor kunst, cultuur en natuur moet meer geld beschikbaar komen.

 

Hieronder de belangrijkste punten van D66 op een rij:

- structureel begrotingsevenwicht in 2017

- arbeidsmarkt, AOW, sociale zekerheid en regelingen voor zzp-ers worden gemoderniseerd

- lagere belastingen, met meer banen en minder uitgaven voor uitkeringen als gevolg

- hypotheekrenteaftrek wordt in 22 jaar afgebouwd tot 30 procent, het eigenwoningforfait en de overdrachtsbelasting worden afgeschaft en de inkomstenbelasting verlaagd

- terug naar 40-urige werkweek met minder ATV en minder verplichte vrije dagen

- 2 miljard euro investeren in onderwijs en onderzoek

- groei zorguitgaven beperken tot 3 procent per jaar door meer preventie, langer gezond thuis wonen, meer zorg in de buurt, hervorming AWBZ en meer kostenbeheersing

- investeren in duurzame energie, natuur en kunst en cultuur

- griffierechten blijven betaalbaar

- tegen minimumstraffen en tegen boerkaverbod

- kleinere ministeries; landsdelen in plaats van provincies

- burgers krijgen het recht om op alle niveaus (burgemeester, commissaris van de Koningin, minister-president, EU-president) zelf te kiezen

- blijven investeren in ontwikkelingssamenwerking, dubbele paspoorten blijven mogelijk en asielbeleid wordt rechtvaardig, streng en humaan

- peuters mogen vanaf 2,5 jaar meedoen aan voorschoolse educatie

- werkgevers maken scholingsafspraken met werknemers

- kwaliteit beroepsonderwijs en hoger onderwijs moet omhoog

- sociaal leenstelsel waar studenten ook na hun 27e recht op hebben

- Europees toezicht op financiële sector, een Europees garantiestelsel voor spaarrekeningen, grotere buffers voor banken en een bankennoodfonds

- op de EU-begroting verschuift 10 miljard euro van landbouw naar kennis en infrastructuur

- politieke unie met meer invloed voor Europees Parlement op EU-begroting en macht om eurocommissarissen weg te sturen

- stimuleren bedrijven om oudere werknemers in dienst te nemen en te houden, door investeren in scholing en beperken van het risico van werkgevers voor ziekte van oude werknemers


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen