Nieuws5 jun '13 18:57Aangepast op 5 jun '13 19:49

Interview Jorritsma | VNG stelt voorwaarden aan kabinet

Auteur: Fleur de Bruijn

Pas als het kabinet voldoet aan dertien voorwaarden wil de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) overleggen over uitvoering van het zorg- en sociaal akkoord. “Als we het niet eens worden, dan gaan wij niet met werkgevers en werknemers om tafel om de plannen uit te werken.”

Dit zei Annemarie Jorritsma, voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, woensdag tegen BNR. Op het VNG-congres in Zwolle heeft een grote meerderheid (98 procent) van de leden besloten dat het kabinet flink wat water bij de wijn moet doen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft dertien voorwaarden opgesteld voor het kabinet. BNR vroeg aan Annemarie Jorritsma of die voorwaarden keiharde eisen zijn of vrijblijvende wensen.

Kunt u een voorbeeld noemen waarbij gemeenten in de problemen komen bij de uitvoering van de afspraken uit het akkoord?“Er wordt gedecentraliseerd. De afspraak die wij met het kabinet hebben, is dat het geld van de drie regelingen die naar de gemeente gaan (delen van de AWBZ, de jeugdzorg en het geld om te zorgen voor mensen aan onderkant van de arbeidsmarkt) in een pot komt. En dat er verder geen regels meer verbonden zijn aan die pot met geld. Dat gemeenten mogen bepalen hoe dat geld uit te geven. Maar door het zorgakkoord en het sociaal akkoord lijken er weer allemaal regels aan de uitvoering verbonden. “

Maar het akkoord is al getekend, heeft de VNG hier nog zeggenschap over?
“Het is geen wet. Het kabinet zegt tegen ons dat wat wij wensen nog altijd kan. We hebben vandaag in een resolutie alles nog eens op een rij gezet en daar moeten ze op reageren om te kijken of we inderdaad tot elkaar kunnen komen. Ik denk wel dat er oplossingen te bedenken zijn, maar we willen daar graag eerst overstemming over hebben met het kabinet voordat wij met werkgevers en werknemers verdere afspraken maken.”

Maar dat betekent dat de akkoord weer moeten worden opengebroken?
“Nee, dat denk ik helemaal niet. Er zitten hele goede elementen in het sociaal akkoord, het feit dat werkgevers en werknemers nu serieus ook arbeidsplaatsen vrij gaan maken voor mensen met een afstand tot arbeidsmarkt, dat is natuurlijk fantastisch. Die zitten nu toch veelal in de bijstand c.q. bij de sociale werkplaats en dat kost de gemeenschap heel veel geld.”

Er is iets aangenomen en gemeenten hebben tegen u gezegd: die wensen moeten allemaal ingewilligd worden. Dan moet het sociaal akkoord toch weer worden opgebroken of zijn die eisen niet zoveel waard?
“Het sociaal akkoord is gesloten tussen werkgevers en werknemers. Het kabinet heeft daarover een standpunt ingenomen, dat is niet een-op-een overgenomen door het kabinet. Wij vragen aan het kabinet of we op een lijn liggen. We gaan ook niet onderhandelen met het kabinet. We vragen van het kabinet een reactie op de resolutie die vandaag met 98 procent stemmen voor is aangenomen.”

Maar u gaat toch niet alleen maar wat op tafel leggen, u wilt toch wat binnenhalen?
“Ik wil van het kabinet weten of ze het met ons eens is. Als het kabinet het niet met ons eens is, hebben we een probleem. Dan gaan wij dus niet met werkgevers en werknemers overleggen. De bedoeling is dat wij de plannen verder gaan uitwerken met werkgevers en werknemers maar dat kan alleen als de overheid met een mond spreekt.”

Dus het is niet vrijblijvend?
“Wij vinden het ontzettend jammer dat wij niet eerder aan tafel zaten, want een flink deel van de afspraken die ze hebben gemaakt gaat over zaken die straks bij de gemeenten liggen. Dan is het bijzonder als die afspraken zonder ons gemaakt worden. Dat zeiden we eerder en vandaag nog een keer. Overigens was minister Asscher (Sociale Zaken) zelf op het congres en die heeft wel degelijk de goede taal gesproken. Hij vindt ook dat wij een zo groot mogelijke vrijheid moeten hebben. Maar wij leggen het akkoord vooralsnog zo uit, en ook het standpunt van het kabinet, dat we denken dat we daar problemen mee gaan krijgen en dat willen we niet.”


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen