Nieuws31 jul '13 13:24

Onderzoek naar aansprakelijkheid IGZ in kwestie Jansen Steur

Auteur: Harmen Simon Teunis

Letselschadedeskundige Yme Drost onderzoekt of de Inspectie voor de Gezondheidszorg civielrechtelijk aansprakelijk gesteld kan worden voor de schade van ex-patiënten van neuroloog Jansen Steur.

Hoewel Jansen Steur volgens Drost wel de primaire dader is, is de IGZ verantwoordelijk voor de goede kwaliteit van zorg. Daarin maakt de letselschadedeskundige onderscheid tussen het algemeen toezicht en het concreet toezicht.

Hij legt uit: "Algemeen toezicht houdt in dat je bij ziekenhuizen moet kijken wat er aan de hand is en of het functioneert qua kwaliteit. Het falen in het concreet toezicht, en daar spits ik het met name op toe, is dat de inspectie signalen krijgt dat er iets mis is rond het functioneren van een arts en vervolgens niet danwel volstrekt onvoldoende ingrijpt, waardoor er heel veel slachtoffers kunnen ontstaan."

Ingrijpen op vervolgschade te voorkomen
Dus als er een signaal binnenkomt moet de inspectie ingrijpen om vervolgschade te voorkomen, stelt Drost. "Ik koppel dat bijvoorbeeld ook aan artikel 2 van de rechten van de mens, waarop het recht op leven wordt beschreven. Dat is niet zomaar iets. Als de IGZ geen concreet toezicht houdt, kan het zo zijn dat mensen daardoor komen te overlijden. En dat is in dit geval ook gebeurd. Wij zijn dus als mens heel erg afhankelijk van de kwaliteit van de gezondheidszorg. Als IGZ daar dan in faalt, is IGZ in beginsel daarvoor aansprakelijk."

Hoeveel schade de slachtoffers hebben opgelopen in financiële zin, kan Drost niet direct zeggen. "We hebben het over veel schade. Alle zaken zijn nog niet afgewikkeld. Ik weet het bedrag niet uit mijn hoofd, maar vind dat ook niet zo interessant. Maar de uitgekeerde schade is in ieder geval boven een miljoen."

Prikkel voor beter toezicht
Als blijkt dat inspectiediensten zoals IGZ verantwoordelijk worden voor de schade die door anderen wordt aangericht, omdat zij toezichthouder zijn, kan dat verstrekkende gevolgen hebben voor de diensten. Dat beseft ook Drost zich. Maar het kan volgens hem ook zorgen voor een prikkel bij de toezichthouders om te doen wat ze moeten doen; goed toezicht houden. "En ik denk dat de kwaliteit van de gezondheidszorg in zijn algemeenheid daar enorm mee gediend is."


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen