Nieuws11 feb '13 06:43Aangepast op 11 feb '13 07:52

Robert M. is psychologisch doorgelicht

Auteur: Thijs Baas

Het psychologisch onderzoek naar Robert M. is afgerond. De hoofdverdachte in de Amsterdamse zedenzaak heeft volledig meegewerkt aan het onderzoek, zo vertelt zijn advocaat Tjalling van der Goot

Dat rapport wordt behandeld tijdens het hoger beroep in de zaak. Vandaag wordt in een pro forma-zitting duidelijk wanneer het hoger beroep inhoudelijk van start zal gaan, meldt verslaggever Harmen van der Veen. "Het Hof verwacht van iedereen agenda's op tafel. Als dit rapport klaar is kunnen ze echt van start en het schijnt in maart echt te beginnen.

Hoewel verwacht wordt dat het hoger beroep sneller zal verlopen dan de pro-formazaak, kán er nog wel het nodige oponthoud ontstaan. "In de wet ligt nu vast dat slachtoffers spreekrecht hebben. Waarschijnlijk zullen meer ouders dat recht opeisen. De verhalen zijn ook veranderd, kinderen kunnen zich een jaar later meer herinneren en dat zal mogelijk ook andere inzichten opleveren."

Meer te vertellen
Er zullen meer ouders spreken dan in eerste aanleg, denkt ook Richard Korver, advocaat van een groot aantal ouders van slachtoffers. "Voor sommige mensen geldt dat het kind nu is gaan praten. Andere kinderen laten signalen zien die zorgelijk zijn. Een sprekersverklaring wordt niet gezien als een getuigenverklaring, maar de rechter mag het wel meewegen bij de vaststelling van de hoogte van de schadevergoeding en zwaarte van de straf", zegt Korver.

Hij heeft er zelf om gevraagd, dus het zou raar zijn als hij er niet aan mee zou werken, meent Korver. "Hier is hij in een kliniek geobserveerd door één psycholoog. Je kunt je afvragen of er nog veel meer inzicht moet komen dan er nu al is. Ik weet niet hoe hij gaat reageren op de uitslag van het rapport. Stel dat de uitslag luidt dat hij behandeld moet worden, dan neem ik aan dat hij zijn verzet tegen tbs opgeeft. En dat maakt een rechtszaak misschien iets simpeler. Mijn cliënten zien er niettemin stuk voor stuk enorm tegenop."

Strikte voorwaarden
En dat er nu het psychologisch rapport ligt, is niet onbelangrijk. "Onder zijn voorwaarden moest het op deze manier. Bij het Pieter Baan Centrum werkte hij niet mee. Daar hebben onderzoekers alleen maar naar hem gekeken. Bij het hoger beroep wilde hij wel meewerken, maar wel volledig onder zijn voorwaarden. Hij is zeven weken geobserveerd en er zij gesprekken met hem gevoerd, dus er komt wel wat uit."

Dat die informatie niet zinloos is, kan Van der Veen zeker beamen. "We leren meer over hem, maar belangrijker: we leren meer over hoe het zo ver heeft kunnen komen en hoe groot de kans is dat hij zich nogmaals vergrijpt aan kinderen.

Gerelateerde artikelen