Nieuws22 mrt '13 11:18Aangepast op 22 mrt '13 13:49

Nijpels: gooi drieprocentnorm over boord

Auteur: Fleur de Bruijn

Het bereiken van een sociaal akkoord wordt heel ingewikkeld als het kabinet halsstarrig vasthoudt aan de drieprocentnorm. Dit zegt VVD-kopstuk Ed Nijpels vrijdag tegen BNR’s Paul van Liempt.

“Enerzijds zeggen ze dat overal over te praten valt, dat moet ook wel omdat ze geen meerderheid hebben in de Eerste Kamer. Aan de andere kant houden ze angstvallig vast aan die drieprocentnorm.”

Dubbele boodschap
Nijpels, lid van het dagelijks bestuur van werkgeversorganisatie VNO-NCW, zegt dat het kabinet een dubbele boodschap geeft aan de sociale partners. "De voordelen van zo’n akkoord voor dit kabinet, maar ook voor Nederland als samenleving, zijn zo ontzettend groot dat je best wat royaler mag zijn als kabinet."

Verdeeldheid
Ook de verdeeldheid binnen de vakbeweging is een struikelblok om tot een sociaal akkoord te komen, denkt Nijpels. “Ik denk dat het kabinet er verstandig aan doet om de sociale partners, vakbeweging en werkgevers, alle ruimte te geven om tot een akkoord te komen.”

Minister Asscher van Sociale Zaken zei eerder dat hij wil dat er volgende week een sociaal akkoord ligt. De verdeeldheid binnen met name de FNV is zo groot, zegt Nijpels, dat het contraproductief werkt om druk te zetten op vakbond.

Begroting
Natuurlijk wil Asscher op 1 april een sociaal akkoord, want op 1 mei moet er een begroting liggen in Brussel en die moet natuurlijk breed gedragen zijn. Maar deadlines, daar heeft de voormalig Commissaris van de Koningin in de provincie Friesland, een broertje dood aan.

“We laten ons er een beetje gek door maken. Als wij op 1 mei een pro forma brief sturen naar Europa en zeggen dat we nog even bezig zijn, dan zal niemand in Europa daar wakker van liggen. Als wij nog een paar weken extra nodig hebben, dan moet je die nemen, want we hebben veel meer belang bij een goed akkoord tussen het kabinet en werkgevers en werknemers dat die brief precies op 30 april om 24:00 in Brussel ligt."


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen