Nieuws10 jan '13 07:53Aangepast op 10 jan '13 10:00

Crisis biedt boeren nieuwe kansen

Auteur: Marjan van den Berg

De boerderij rukt op richting de stad. Steeds vaker verrijzen aan de rand van een druk stedelijk gebied boerenbedrijven. Dat is opmerkelijk, want de afgelopen decennia verdwenen ze daar juist. De crisis heeft de rollen omgedraaid.

Dankzij de crisis breiden veel steden niet meer uit. Daardoor liggen er rond de steden kansen voor innovatieve boeren.

Jan Willem van der Schans, onderzoeker van het Landbouw Economisch Instituut, ziet dat boeren vlakbij de stad steeds vaker investeren in hun bedrijf. "Vroeger was het zo dat boeren bang waren om uitgekocht te worden. Dan lieten zij de bedrijven een beetje versukkelen in de hoop uitgekocht te worden. Nu zie je dat boeren kansen pakken dichtbij de stad, dat ze zich op de stedelijke markt gaan richten en dat zij daar fors in durven te investeren."

Multifunctioneel
Volgens Van der Schans is vooral 'multifunctionele landbouw' in opkomst, waarbij de stadsbewoners de belangrijkste doelgroep vormen voor de boer. Duizenden boeren hebben deze bedrijfsvorm inmiddels ontdekt.

Een voorbeeld is stadsboerderij Het Lansingerland bij Rotterdam. "Hier kan de stedeling bekijken hoe de moderne melkveehouderij werkt. Dat is het verkooppuntje waarvan wij denken dat wij het gaan maken met dit bedrijf in de toekomst", aldus eigenaar Peter Gille. Daarnaast herbergt zijn boerderij een kinderopvang, een winkel, kookworkshopruimte en vergaderlocatie. Ook zijn er plannen voor een camping, groepsaccomodatie en restaurant.

Stadsontwikkeling
Zo komen stad en platteland dichterbij elkaar. "Vroeger had je stadsontwikkeling en plattelandsontwikkeling. Nu wordt het veel meer als één geheel gezien. Er wordt op regio-niveau gekeken hoe het buitengebied de stadsontwikkeling kan versterken, dus het imago en het vestigingsklimaat van de stad", aldus onderzoeker Van der Schans.

Architect Sjoerd Soeters van Soeters Van Eldonk Architecten herkent de ontwikkeling en spreekt van een "verrijking van de stad". "Vanuit de stad is er behoefte aan het weer herkenbaar maken van hoe het voedsel geproduceerd wordt. En dit zijn natuurlijk niet de grote producenten, dit gaat vooral om de emotie van het voedsel en het gevoel dat het platteland vlakbij de stad is."

Ouderwets
Volgens Soeters is een opmerkelijke tegenstelling zichtbaar van enerzijds een schaalvergroting met megastallen en anderzijds kleinschalige en diervriendelijker voedselproductie. "De grootschalige productie van voedsel is heel abstract geworden. Je ziet dat mensen bereid zijn om voor het dubbele geld voedsel te kopen waarvan zij het gevoel hebben dat dat op een verantwoorde en bijna ouderwetse manier geproduceerd wordt."


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen