Nieuws3 okt '13 08:26Aangepast op 3 okt '13 13:58

Antwerpse haven weet Nederlandse werkloze niet te strikken

Auteur: Thijs Baas

Werkeloze Nederlanders kunnen zo aan het werk in de Antwerpse haven. Maar ingewikkelde Europese regelgeving verhindert dat. Dat zegt het UWV Zeeland en de Antwerpse havenwethouder Marc van Peel.

De haven van Antwerpen zoekt nog duizenden werknemers. En die mogen best uit Nederland komen, zegt Van Peel. Vooral Zeeuws-Vlaanderen zou kunnen profiteren. De psychologische stap lijkt voor veel werkloze Zeeuwen tot nu toe te groot. "Zeeuws-Vlaanderen is ook sterk op zoek om de zogenaamde krimp te bestrijden, terwijl de jobs twintig kilometer verderop voor het oprapen liggen."

Hoewel de werkloosheid in Antwerpen boven het landelijk gemiddelde ligt, liggen er voor Nederlanders met de juiste papieren veel kansen. "Vooral als je vanuit een Nederlands bedrijf wordt gedetacheerd of je gaat zelf solliciteren is het erg lastig. Maar als je je inschrijft bij een Belgisch bemiddelingsbureau heb je alleen te maken met de dubbele belastingaangifte; dan val je onder de Belgische wetgeving."

Dat de regels verdomd ingewikkeld zijn erkent ook wethouder Van Peel. "Het is niet zo evident om in de Antwerpse haven te komen werken, al is de afstand soms belachelijk klein. Struikelblokken van administratieve aard moeten uit de weg geruimd worden. We moeten ervoor zorgen dat we deze regio grensoverschrijdend promoten en dit is één van de grote obstakels, dat grensarbeid nog aan te veel belemmeringen onderhevig."

De psychologische grens lijkt inmiddels grotendeels geslecht, gezien het grote aantal Vlamingen dat in Zeeuws-Vlaanderen gaat wonen, dus daar ligt het niet aan. De oplossing komt wat Van Peel betreft in eerste instantie van de Nederlandse en Belgische overheden. "Het gaat over belastingwetgeving, over sociale zekerheid, dus de hinderpalen die op dat vlak bestaan, die moeten uit de weg geruimd worden."

Nieuw personeel
Terwijl Nederland nog kwakkelt met de economie, trekt de werkgelegenheid in Vlaanderen alweer aan. Verwacht wordt dat er de komende dertig maanden 4.400 banen vrijkomen voor nieuw personeel; enerzijds door groei, anderzijds door vervanging van personeel dat met pensioen gaat. Helaas ontbreekt vaak harmoniserende regelgeving tussen België en Nederland, zegt vestigingsmanager Niek Iversen van het UWV Zeeland/West-Brabant. "Als je al het belastingrecht naast elkaar ziet of kinderbijslag, verandert dat bij de grens."

Er zouden volgens Iversen veel meer kansen benut kunnen worden als de wet- en regelgeving over de grenzen meer geharmoniseerd zou zijn. Intussen wordt in Antwerpen al stevig gewerkt aan opleidingen die aansluiten bij het gevarieerde banenaanbod dat op de Belgen afkomt. Toch lijken jongeren niet warm te lopen voor de goedbetaalde banen in de Antwerpse haven.

Fiscaal
VVD-kamerlid Cora van Nieuwenhuizen is zich terdege bewust van de grote verschillen op fiscaal gebied. "Maar waar het lukt om de drempels te slechten, moeten we dat doen. Het is verschrikkelijk jammer als je vanuit een werkloosheidssituatie aan de slag zou kunnen, maar dat niet zou doen vanwege regelgeving. Gelukkig hebben de mensen in de grensstreek er wel ervaring mee en ik zou zeggen: laat je er niet door afschrikken."

En anders kunnen mensen altijd nog hulp inschakelen, zegt Van Nieuwenhuizen. "Met hulp is het allemaal wel te doen. Fiscale zaken zijn over het algemeen toch ingewikkelder dan ons lief is, maar het is wel te doen. Met hulp erbij kom je er echt wel uit. Er worden iedere keer pogingen gedaan om ons belastingstelsel te vereenvoudigen. Maar we willen aan de andere kant willen we zoveel mogelijk maatwerk bieden, waardoor er altijd weer uitzonderingen in komen. Ik vrees dat dat aan de Belgische kant niet anders is."


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen