Nieuws2 jan '13 13:29

Pensioenen ook in 2014 niet veilig

Auteur: Fleur de Bruijn

Gepensioneerden moeten ook volgend jaar rekening houden met een nieuwe korting in 2014.

Dit schrijft NRC Handelsblad woensdag. De meeste van de circa 60 à 70 probleemfondsen die per 1 april de pensioenen verlagen, zullen hun deelnemers dat gelijktijdig laten weten.

Toekomstige risico’s
Dat zeggen actuarissen die voor de fondsen de kosten van toekomstige risico’s in kaart brengen. Officiële percentages, die uitdrukken of er nu voldoende geld in kas is om ook in de toekomst aan alle verplichtingen te kunnen voldoen, zijn nog niet bekend.

Dekkingstekort
De fondsen met een dekkingstekort zijn al vier jaar aan het herstellen van de financiële crisis. Zij hebben nog één jaar om orde op zaken te stellen. Zo niet dan moeten ze hun tekorten van toezichthouder De Nederlandsche Bank in één keer goedmaken schrijft NRC.

Minimale dekkingsgraad
De overheid stelt in het kader van het toezicht op de pensioenfondsen eisen aan de solvabiliteit. Dit vindt zijn uitwerking in een minimum dekkingsgraad. Een pensioenfonds dat onder de minimale dekkingsgraad komt (in Nederland 105%) moet een herstelplan afspreken met de toezichthouder, waarin binnen een beperkte termijn de onderdekking wordt weggewerkt.

Pensioenfonds ABP
Als gevolg van de problemen met de dekkingsgraden verhoogde pensioenfonds ABP de premie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen met 1,3 procent. Het fonds voor onderwijspersoneel en ambtenaren probeert uit alle macht de dekkingsgraad te verlagen en gaat daarom waarschijnlijk volgend jaar pensioenen met 0,5 procent korten.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen