Nieuws2 sep '13 17:40

Inspire2Live: Niet goed, geld terug?

Auteur: Marjan van den Berg

KWF Kankerbestrijding wil het subsidiegeld dat nog niet besteed is door de stichting Inspire2Live, terug hebben. Is dit wel verstandig?

KWF wil het geld terug hebben na de bekendmaking van het aftreden van het bestuur van Inspire2Live. In totaal stelde KWF 3 miljoen euro beschikbaar aan Inspire2Live voor een project; 1,6 miljoen daarvan is inmiddels uitgegeven.

Het bestuur van Inspire2Live treedt op termijn af vanwege de commotie over het uitgavenpatroon van de organisatie. Inspire2Live is voortgekomen uit kankeronderzoeksstichting Alpe d'HuZes.

Schade
Subsidiedeskundige Rolf Grouve van Innovation Connect betwijfelt of KWF er wel goed aan doet om de resterende 1,4 miljoen euro terug te eisen. "Op het moment dat ze zeggen: we weten niet precies hoe het bestuur ermee omgaat en we trekken zo maar even de stekker uit een project, kan het best wel zo zijn dat ze nu meer schade berokkenen door het restant terug te vorderen, dan door het project voort te zetten."

Grouve heeft de indruk dat de beslissing van KWF "haastwerk" is. "Bij een gevoelig onderwerp als kankerbestrijding gaat het natuurlijk ook om een stuk emotie. Ik snap wel dat de waan van de dag dan iets belangrijker is, maar ik denk dat ze meer moeten kijken naar de doelmatigheid van iedere euro."

Wat Grouve betreft zou de nadruk vooral op de inhoud van een project moeten liggen: als die niet deugt, is het volgens hem gerechtvaardigd om de stekker eruit te trekken.

Vraagtekens
KWF Kankerbestrijding zegt de ontwikkelingen te betreuren. "Dit is in de eerste plaats slecht voor de patiënten die hopen op een grotere overlevingskans en een betere kwaliteit van leven'', aldus de organisatie. "Wij begrijpen dat deze incidenten, door wie dan ook veroorzaakt, vraagtekens oproepen bij mensen die zich vrijwillig inzetten voor kankerbestrijding. Maar wij vertrouwen erop dat een traditie van bijna 65 jaar collecteren niet wezenlijk te lijden zal hebben van dit incident. Vooral omdat er geen relatie is tussen de besteding van collectegelden en de besteding van Alpe d'HuZes-gelden.''


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen