Nieuws24 jan '13 15:36

Handel in emissierechten voorlopig onveranderd

Auteur: Melvin Captein

De handel in emissierechten blijft voorlopig onveranderd. De Europese Commissie had gevraagd om maatregelen nu de prijs voor het uitstoten van CO2 historisch laag is, maar een commissie van het Europees Parlement stemde vandaag tegen.

Emissierechten geven landen en bedrijven het recht om bepaalde broeikasgassen, zoals CO2, uit te stoten. Volgens Europarlementariër Judith Merkies van de PvdA is de markt daarvoor echter 'compleet in slaap gesukkeld'. Hierdoor is het goedkoper voor bedrijven om CO2 uit te stoten, dan te investeren in duurzame productietechnologie.

Krapte creëren
"Daarom is het voorstel gedaan om emissierechten tijdelijk uit de markt te nemen, en die dan rond 2019 en 2020 terug aan te bieden", legt Merkies uit. "Dat zou betekenen dat er krapte zou ontstaan, waardoor de prijzen voor emissierechten zouden stijgen. Het idee was om de CO2-uitstoot daarmee te verminderen en innovatie een impuls te geven."

De industriecommissie veegde dat voorstel vandaag echter van tafel. Merkies laat het er niet bij zitten. "We gaan ook nog praten met de milieucommissie en daarna met het complete Europese Parlement. Het is belangrijk dat er op de lange termijn duidelijkheid komt over deze emissierechten."

Backloading
Dat de weg daarnaartoe zo moeizaam is heeft te maken met weerstand uit het bedrijfsleven, zegt Merkies. "Maar de politiek is ook voorzichtig omdat de gevolgen van een maatregel moeilijk te overzien zijn. Dat moet eerst goed in kaart zijn gebracht."

Daarna moeten bedrijfsleven en politiek elkaar snel vinden. Daarbij kunnen wat Merkies betreft compromissen worden gesloten. "Dat zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat we aan de hand van een goed plan één maal structureel ingrijpen, in plaats van aan backloading (tussentijds ingrijpen) te doen."

Gerelateerde artikelen