Nieuws28 apr '11 06:17

UPDATE: Hogeschool Inholland zwaar in problemen

Auteur: Edme Koorstra

Vier opleidingen van hogeschool Inholland verliezen mogelijk hun accreditatie en kunnen waarschijnlijk een boete tegemoetzien. Dat staat in een rapport van de Inspectie van het Onderwijs dat in het bezit is van het ANP.

De Inspectie concludeert dat niet alleen studenten aan de vijf onderzochte opleidingen die via een alternatieve route afstudeerden, een ondeugdelijk diploma hebben ontvangen. Ook reguliere studenten kregen diploma’s die het hbo onwaardig zijn. Bij de onderzochte opleidingen kreeg 39 procent van de afgestudeerden volgens de inspectie de afgelopen jaren onrechtmatig een diploma.
Voorzitter van Inholland, Doekle Terpstra, gaf in een interview met BNR aan dat hij de uitkomst van het rapport al 'een beetje aan zien komen'.
Zeer zwak
Vier van de vijf opleidingen werden aangemerkt als zeer zwak, namelijk Bedrijfseconomie in Haarlem, Commerciële economie in Diemen, Media en Entertainmentmanagement in Haarlem en Vrijetijdsmanagement in Diemen. Er zijn geen aanwijzingen dat medewerkers moedwillig regels hebben geschonden. Het komt met name door "onzorgvuldig gedrag en ondoordacht handelen''. De opleidingen waar op een alternatieve manier werd afgestudeerd, hebben dat traject inmiddels gestaakt.
Spoeddebat
GroenLinks-Kamerlid Jesse Klaver vraagt een spoeddebat aan met staatssecretaris Halbe Zijlstra van Onderwijs over het rapport van de inspectie. Hij vindt dat de rest van het rapport nu ook snel openbaar moet worden gemaakt. De inspectie onderzocht niet alleen Inholland, maar ook andere hbo-instellingen en twee universiteiten.
'Gefaald'
De Landelijke Studenten Vakbond (LSVB) vindt bij monde van voorzitter Sander Breur dat "iedereen die de kwaliteit hier moest bewaken, heeft gefaald''.
Voorzitter Guy Hendricks van het Interstedelijk Studenten Overleg ISO toont zich bezorgd. "Vooralsnog is alleen informatie over Inholland naar buiten gekomen, maar het is niet uitgesloten dat dit op andere instellingen ook kan gebeuren."
'Ontluisterend beeld'
Tweede Kamerlid voor de PVV Harm Beertema spreekt van een "ontluisterend beeld''. Hij vindt die 39 procent echt "om heel verdrietig van te worden''. "Opknippen en opnieuw beginnen, wat mij betreft'', zegt hij over de school.
Lichtpuntje
Het Tweede Kamerlid voor het CDA Sander de Rouwe ziet één lichtpuntje. "Er is geen fraude aangetoond. Maar 39 procent met een HBO-onwaardig diploma is meer dan ik in mijn worstcasescenario had gedacht.''
Luister rechts naar een uitgebreide reactie io het rapport van voorzitter van Inholland, Doekle Terpstra.

Gerelateerde artikelen