Nieuws11 mrt '13 06:50

Commissie-Deetman komt met tweede rapport

Auteur: Anne-Greet Haars

De commissie-Deetman presenteert vandaag een rapport over seksueel misbruik van en geweld tegen meisjes en vrouwen in de Rooms-Katholieke Kerk. Het onderzoek richtte zich op seksueel misbruik en fysiek en psychisch geweld van 1945 tot nu.

Een commissie, onder leiding van oud-minister en voormalig burgemeester van Den Haag Deetman, deed het onderzoek op verzoek van de Tweede Kamer. Eerder al onderzocht de commissie-Deetman seksueel misbruik van minderjarige mannen binnen de Rooms-Katholieke Kerk.

Annemie Knibbe van het Vrouwenplatform Kerkelijk Kindermisbruik verwacht dat het rapport een beeld gaat geven van die regimes waarin kinderen niet veilig waren. "De commissie-Deetman heeft in het eerste rapport heel goed werk gedaan. Daarbij is de keuze gemaakt om het te richten op sexueel misbruik. Het geweld en de vrouwen zijn daarbij buiten beeld geraakt. "

"Ook vrouwelijke religeuzen mishandelden vrouwen. Die leefden in harde regimes en gaven soms het geweld door dat ze zelf ook gekregen hadden. Daar waren pedosexuele vrouwen bij. Maar er was ook gewoon sadisme en dat kwam van het eigen regime wat ze doorgaven."

Vernedering
Knibbe heeft gesprekken gevoerd met mensen die veel doorstaan en gezien hebben. "Daaruit bijkt dat in een aantal instituten het intieme van het lichaam ernstig aangetast werden, door vernedering, door naakt in de koud zetten, naakt publiek vertonen, maar ook door fysiek geweld tegen de intieme zones van lichaam."

Onderzoek
Naast een analyse van de meldingen worden ook ervaringen van de slachtoffers beschreven. Voor het onderzoek zijn gesprekken gevoerd met een aantal melders, deskundigen en vertegenwoordigers van lotgenoten(groepen) en met bestuurlijk verantwoordelijken. Ook zijn archieven onderzocht.

Gerelateerde artikelen