Nieuws11 mrt '13 13:00Aangepast op 11 mrt '13 13:27

Seksueel misbruik meisjes in 40 procent ernstig

Auteur: Pieter van den Akker

Bij ruim 40 procent van de seksueel misbruikte meisjes binnen de rooms-katholieke Kerk is sprake van ernstig seksueel misbruik. Dat blijkt uit onderzoek van 150 meldingen door de commissie Deetman.

De CDA-prominent deed op verzoek van de Tweede Kamer extra onderzoek naar seksueel misbruik van en geweld tegen meisjes binnen de Katholieke Kerk.

Thuis en in de parochie
Op basis van de onderzochte meldingen blijkt dat misbruik van minderjarige vrouwen meestal thuis en in de parochie gebeurde. Seksueel misbruik van jongens kwam veel vaker in instellingen voor, zo bleek uit eerder onderzoek van Deetman. Geweld tegen meisjes lijkt vooral gepleegd te zijn in instellingen zoals kindertehuizen en ziekenhuizen, schrijft Deetman.

Het merendeel van de vrouwelijke slachtoffers was tussen de 6 en 14 jaar oud toen het seksueel misbruik en het geweld begon. Seksueel misbruik ging in de helft van de gevallen gepaard met fysiek en/of psychisch geweld. Het misbruik duurde ook vaak langer dan een jaar.

Verjaring
Deetman schrijft in het rapport dat zwaar seksueel misbruik meestal werd gepleegd door mannen. Lichtere vormen van misbruik werden zowel door mannen als vrouwen gepleegd. Uit de onderzochte meldingen blijkt volgens de commissie dat fysiek en psychisch geweld vooral door vrouwen werd toegepast.

In het onderzoek is de commissie Deetman geen strafbare en niet verjaarde feiten tegengekomen. Wel hebben de onderzoekers drie verjaarde gevallen vanwege de ernst van de gemelde mishandeling aan het OM voorgelegd.

'Geen structurele misstanden'
Deetman voerde voor het vervolgonderzoek tientallen gesprekken met ondermeer slachtoffers en plegers. Op basis van de conclusies stelt hij dat het binnen de actieve vrouwelijke congregaties ging om ‘enkele uitzonderlijke gevallen van seksueel misbruik, niet om structurele misstanden'.

Maar de commissie betwijfelt ‘of dat ook geldt voor het gebruik van fysiek en psychisch geweld tegenover bekeerlingen en pupillen.’

Excessief geweld
Volgens Deetman is het lastig om een ‘scherp afgebakende definitie’ te formuleren voor excessief geweld. Toch moeten deze geweldklachten goed en voortvarend worden behandeld, stelt hij. Volgens de commissievoorzitter moet het daarom gaan om ‘de aannemelijkheid van het ondervonden geweld, niet zozeer om harde bewijsbaarheid in strafrechtelijke zin.’

Verder adviseert Deetman speciale bemiddelingen door professionele mediators aan voor vrouwelijke slachtoffers van buitensporig geweld binnen de rooms-katholieke Kerk. Die mediation moet heling, erkenning en herstel bieden in combinatie met financiele genoegdoening, zo schrijft Deetman. Financiële compensatie zou via een afzonderlijke procedure geregeld moeten worden.

Gerelateerde artikelen