Nieuws14 dec '12 13:12Aangepast op 14 dec '12 15:49

Meer hypotheek bij verwachte loonsverhoging goed idee

Auteur: Harmen Simon Teunis

Het is een goed idee om mensen een hogere hypotheek te verstrekken op basis van carrièreperspectieven. Dat zegt Peter Boelhouwer, hoogleraar woningmarkt aan de TU Delft op BNR.

Het voorstel van minister Dijsselbloem van Financiën en Blok van Wonen wordt besproken in de ministerraad. Volgens minister Blok is er veel vraag naar, ook vanuit de banken. Daarnaast bevordert het de doorstroming op de woningmarkt.

"Tot op heden is het zo dat je echt aan moet kunnen tonen dat je al in zes maanden een hoger inkomen krijgt. We bieden nu financiers wat meer ruimte om, wanneer er echt goede perspectieven zijn, een paar jaar vooruit te kunnen kijken", aldus Blok.

Wat dan precies een goed perspectief is, wordt volgens Blok niet tot in detail uitgewerkt. Daarmee zou maatwerk onmogelijk worden, zegt Blok. “Je kunt bijvoorbeeld denken aan iemand die opleiding is als arts, waarvan je mag aannemen dat hij een beter inkomen zal verdienen. In zo’n geval kan een bank dan een hypotheek verstrekken op basis van dat toekomstige inkomen.”

Meer lucht voor starters
Ondanks dat niet helder is wat dan een goed perspectief is, juicht Boelhouwer de plannen al toe. "Je geeft ze (starters, red.) hiermee wat meer lucht. Dat vind ik een heel verstandig voorstel.”

Op dit moment is het zo dat mensen die binnen een halfjaar zicht hebben op een loonsverhoging, nu al een hypotheek mogen afsluiten vooruitlopend op dat extra salaris. In de versoepelde regels wordt deze termijn verlengd.

Volgens Boelhouwer zou het goed kunnen dat we terug gaan naar de situatie zoals hij voor de crisis ook was. "Voor augustus 2011, toen de gedragscode werd aangenomen, waren banken vrij in het beoordelen op basis van het carrièreperspectief wel of geen hypotheek ging verstrekken. In 25 tot 30 procent van de gevallen verstrekten ze hypotheken. Er werd meer verstrekt dan volgens de toen geldende gedragscode mogelijk werd. Dat hebben ze aangescherpt en is strenger geworden. Nadien zijn ook een aantal banken beboet door het AFM, omdat ze toch te ruimhartig krediet hebben verstrekt. Die zijn er heel terughoudend mee geworden."

Boelhouwer vond het onverstandig om de zogeheten explain-regeling in te perken. "Dus ik vind het verstandig om dat nu weer aan te passen. Zeker in de huidige context waarin je ziet dat starters steeds minder mogelijkheden hebben, omdat door andere regelingen hun mogelijkheden steeds beperkter worden."

Aanscherpingen
Of het opweegt tegen alle aanscherpingen die er 1 januari aan komen, hangt volgens Boelhouwer af van de uitwerking van de regeling. "Het is nu gebasseerd op een uitwerking van een brief in de Telegraaf."

Hij noemt de annuïtaire lening als voorbeeld. "De annuïtaire aflossing betekent toch dat de woonuitgaven 100 tot 200 euro per maand gaan stijgen van starters. Maar ze mogen ook minder lenen op basis van nieuwe woonlastentabellen. Het wordt allemaal wat strakker. [...] De nieuwe maatregelen zijn toe te juichen maar het was beter geweest als een aantal van die kabinetsmaatregelen niet waren genomen. Je moet stimuleren, wat ook gebeurt met de aanpassing van die normen. Wat het regeerakkoord voor januari in petto heeft is weer een verdere aanscherping."


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen