Nieuws17 mei '13 10:57Aangepast op 17 mei '13 11:29

Steeds meer flexibele werknemers en ZZP’ers

Auteur: Fleur de Bruijn

Veertig jaar bij hetzelfde bedrijf onder contract, dat was iets van vroeger. Dit geldt überhaupt voor het begrip arbeidscontract. Dat blijkt uit een rapport van het CBS en TNO over de dynamiek van de arbeidsmarkt.

Het aandeel werknemers met een flexibele arbeidsrelatie is toegenomen van twaalf procent (2001) tot zestien procent (2012) van de werkzame beroepsbevolking. Het aandeel zelfstandigen zonder personeel is toegenomen van zeven procent naar tien procent.

Voorkeur
“Steeds meer werknemers geven er de voorkeur aan om zelfstandig en flexibel te opereren. En ook werkgevers geven de voorkeur aan flexibele werknemers. Het maakt het voor werkgevers makkelijker om te reageren als het beter of juist slechter gaat”, legt Peter Hein van Mulligen van het CBS uit.

In totaal werkt dus 26 procent flexibel of zelfstandig en dat is volgens Van Mulligen ‘redelijk veel’. “Dat is hard toegenomen. Tien jaar geleden was dat nog maar negentien procent."

Outsiders
Flexibele werknemers en zelfstandigen worden op de arbeidsmarkt nog altijd als outsiders gezien. Die zouden het bovendien ook veel minder goed hebben dan de insiders, de mensen met een vast contract en dat klopt ook zegt Van Mulligen. “Er wordt minder geïnvesteerd in mensen met flexibele contracten. Mensen met een vaste baan voelen zich ook vaak beter, hebben relatief ook hoogwaardiger banen. Aan de andere kant: veel van de 0-urencontracten worden  vervuld door jongeren voor wie het een bijbaan is.”

Crisis
De groei van het aantal zelfstandigen en flexwerkers, zo wordt vaak gezegd, wordt ingegeven door de crisis. Met het einde van die crisis in zicht, heeft Van Mulligen nog een positieve boodschap voor deze groep: “Als de crisis voorbij is of als het een tijd beter gaat, is het effect daarvan groter voor de flexibele schil, daar neemt de werkgelegenheid dan het snelst toe.”


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen