Nieuws24 jan '13 13:02

'Aantal sterfgevallen door vermijdbare fouten moet drastisch omlaag'

Auteur: Harmen Simon Teunis

Jaarlijks sterven er in ziekenhuizen zo'n 2000 mensen aan vermijdbare fouten. De Onderzoeksraad voor de Veiligheid noemt dat in een vandaag gepubliceerd boek onacceptabel en stelt dat het aantal drastisch omlaag moet.

Veiligheid in de zorg is de komende jaren dan ook één van de topprioriteiten voor de Raad. Tjibbe Joustra, voorzitter van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid, schrijft in het boek dat veiligheid in ziekenhuizen “in de marge dreigt te verdwijnen”, dat komt volgens hem doordat medici primair bezig zijn met hun hoofdtaak; het beter maken van mensen.

“Zorgen dat geneeskundige handelingen goed worden uitgevoerd. Dan komt de organisatie daar omheen in de marge terecht”, zegt Joustra. Er worden erg veel fouten gemaakt bij medicatie, stelt Joustra." Overdrachtsmomenten zijn vaak heel erg kwetsbaar. Dat betekent dat wij, naast een aantal andere sectoren, hebben gezegd dat de gezondheid voor ons een van de topprioriteiten wordt voor de komende jaren."

Andere verontrustende ontwikkelingne
De Onderzoeksraad voor Veiligheid ziet ook buiten de zorg een aantal verontrustende ontwikkelingen. “Je ziet een zekere fragmentatie van verantwoordelijkheden. Steeds meer partijen zijn verantwoordelijk voor een proces. En wie is er dan nog ‘all over’ verantwoordelijk voor de veiligheid", vraag Joustra zichzelf af.

"Dat is iets wat je in de gezondheidszorg ziet, maar ook in de bouwsector. Ook de zware industrie zal een van onze topprioriteiten zijn. De achterliggende principes zijn vaak min of meer hetzelfde."

Toezichthouders een van de zorgpunten
Joustra vindt dat bedrijven het recht hebben op "goed geëquipeerde toezichthouders." En dat is volgens hem een van de zorgpunten van der Onderzoeksraad. "Je ziet dat er enerzijds wordt bezuinigd op inspecties. Anderzijds zie je een steeds maar verbreding van inspecties. Ze gaan steeds meer velden bestrijken. Dat betekent dat daar de deskundigheid wel eens de dupe van wordt. Wij vinden dat een goede inspectie moet gebeuren door mensen die echt weten hoe het zit. Mensen die een bedrijf doorzien en dat zij ook opmerkingen kunnen maken vanuit hun eigen deskundigheid.

Zorg voor veiligheid ligt bij degene die de activiteiten onderneemt; het bedrijf. Maar als er dan toezicht is, vinden we dat het een goed geëquipeerde toezicht moet zijn. Dat ontslaat het bedrijf niet van zijn verantwoordelijkheden.

Gerelateerde artikelen