Nieuws24 jan '13 17:38

'Te veel toezicht gaat ten koste van zorg'

Auteur: Melvin Captein

Er is te veel toezicht in de zorg, en dat gaan ten koste van de daadwerkelijke patiëntbehandeling. Dat zegt Margot van der Starre, directeur bij de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen.

De Onderzoeksraad voor de Veiligheid publiceerde vandaag een boek waarin het stelt dat er nog te veel mensen sterven door vermijdbare fouten in de zorg. Extra toezicht zou een optie zijn om het aantal van 2000 doden omlaag te brengen.

Niet zo slecht
Margot van der Starre, directeur bij de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), erkent dat er ruimte voor verbetering is maar stelt dat de veiligheid in ziekenhuizen niet zo slecht is als wordt gesteld. "We hebben al een hele tijd een nationaal veiligheidsplan lopen, waar alle ziekenhuizen aan meedoen. Het is aantoonbaar dat dat de afgelopen vijf jaar tot veel verbeteringen heeft geleid."

Teveel
Het toevoegen van extra toezicht is volgens Van der Starre niet de manier om veiligheid te verbeteren. "Toezicht is nodig, maar we zijn tegen een teveel aan toezicht. Raden van bestuur in ziekenhuizen zijn de laatste tijd wel erg bezig met het verantwoorden aan allerlei toezichthoudende instanties." Volgens Van der Starre gaat dit ten koste van de daadwerkelijke zorgverlening. "Personeel is alsmaar bezig formulieren in te vullen, terwijl ze gewoon patiënten willen helpen."

Standaardiseren
Jan Klein, hoogleraar patientveiligheid Erasmus Universiteit, zou het juist wel toejuichen als de Onderzoeksraad voor de Veiligheid zich zou mengen in het toezicht op de veiligheid. "Inspecties richten zich vooral op de artsen zelf, terwijl de Onderzoeksraad de situatie breder bekijkt. Zij kunnen bijvoorbeeld achterhalen of de raad van Toezicht wel genoeg zicht heeft op de mate van veiligheid op de werkvloer. Zo kan bepaald worden of er genoeg gestructureerd en gestandaardiseerd wordt."

Gerelateerde artikelen