Nieuws9 feb '12 14:15

Lidstaten: show us your money

Auteur: Fleur de Bruijn

Alle lidstaten moeten laten zien hoe zij eigen geld beheren en besteden. Volgens de Algemene Rekenkamer is het onduidelijkheid of het geld rechtmatig besteed wordt.

Dit staat in een donderdag gepubliceerd rapport van de Algemene Rekenkamer. De Rekenkamer kijkt jaarlijks naar de financiële huishouding van de Europese Unie. Er bestaan al langer zorgen over de verantwoording van de uitgaven, met name landbouwsubsidies.

Nederland weer braaf
Lidstaten en Europese Commissie beheren samen zo'n 100 miljard euro. Alleen Nederland, Denemarken, het Verenigd Koninkrijk en Zweden laten op vrijwillige basis zien wat er met het hen toebedeelde geld gebeurt.

De Jager moet oproepen
De Rekenkamer roept minister Jan Kees de Jager (Financiën) op bij zijn Europese collega's een verplichte verklaring van elke lidstaat af te dwingen. "Zeker in tijden van financiële crisis is het van belang dat lidstaten politieke verantwoordelijkheid nemen voor een juiste besteding van EU-gelden'', aldus de Rekenkamer.

Gerelateerde artikelen