Nieuws10 jun '13 16:56

Eindexamens opnieuw doen onmogelijke operatie

Auteur: Harmen Simon Teunis

Het opnieuw afnemen van examens is een onmogelijke operatie. Dat zegt Presley Bergen van Beter Onderwijs Nederland op BNR. "Ik denk niet dat het ministerie daartoe zal besluiten. Het is een onmogelijke opgaaf als je dat zou willen."

De Onderwijsinspectie hoopt dinsdag het onderzoek naar de gestolen eindexamens af te kunnen ronden. Want het is nog altijd niet duidelijk welke examens uit de kluis van de Rotterdamse school Ibn Ghaldoun zijn gestolen. Volgens Bergen zijn er prima alternatieven voor handen die minder omslachtig of onmogelijk zijn dat het opnieuw afnemen van alle examens. "Er zijn ook nog schoolexamens op grond waarvan bekeken kan worden of leerlingen wel of niet geslaagd zijn."

Bergen is niet bang dat de diploma's hun waarde verliezen als sprake blijkt te zijn van frauderende scholieren. "Als het structureel is wel. Maar het is wellicht een incident. Er zijn 450 scholen in het voortgezet onderwijs. En er is misschien op één school fraude gepleegd. En dan moet je ook nog kijken voor welke vakken en hoe het precies komt. Dan moet je daar het probleem oplossen."

Risico's
Maar ook Bergen ziet wel dat er risico's zijn. En die schuilen vooral in de mate waarin de examens verspreid kunnen zijn. "Maar je moet gewoon de nadelen tegen de voordelen afwegen en kijken wat er gebeurt als je heel Nederland die twee examens opnieuw moet laten doen. Dat lijkt me onmogelijk."

"Bij Beter Onderwijs Nederland gaan we over de kwaliteit van het onderwijs en niet over de organisatie van toetsen." Daarom ziet Bergen vooral een uitdaging voor CEVO (College voor Examens), Cito en en het ministerie van Onderwijs om met een gedegen oplossing voor het probleem te komen. "Als het structureel is – en het kán zijn dat iedereen in het slechtste geval kennis genomen heeft van de examens – dan kun je nog overwegen om iets anders te doen. Een herkansing zou kunnen. Maar het lijkt me niet realistisch en ook niet moreel verantwoord ten opzichte van de leerlingen die absoluut niet gefraudeerd hebben."


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen