Programma10 aug '12 09:05Aangepast op 10 aug '12 18:06

Kamer enthousiast over zorgplan Klink

Auteur: Arjan Meesterburrie

Marktwerking in de zorg kan de zorg efficiënter maken, maar dan zijn wel de juiste prikkels nodig. Dat zegt hoogleraar gezondheidseconomie Wim Groot.

In de Tweede Kamer wordt van links tot rechts positief gereageerd op het advies van oud-minister Ab Klink over miljardenbesparingen in de zorg.

PvdA, CDA, VVD en de ChristenUnie scharen zich achter het advies. Zo ziet PvdA-leider Diederik Samsom het als een ondersteuning van zijn eigen visie met daarin een grotere rol voor de huisarts en de wijkverpleegkundige: "Je kunt betere zorg leveren en tegelijk geld besparen, als je je niet richt op zoveel mogelijk behandelingen, maar op de beste behandelingen.''

Specialisatie
Wim van der Meeren, bestuursvoorzitter van zorgverzekeraar CZ, pleit voor specialisatie. "Als we dat kunnen, zullen we dat zeker doen. We moeten eerst weten wat goed is, en daar komt steeds meer informatie over. En dat is ook nodig. Dan kunnen ziekenhuizen die ergens in gespecialiseerd zijn zich dáár op richten en andere zaken laten zitten." 

Het hoeft niet altijd om ingrepen te gaan. Coachen zou ook al heel goed zijn, meent ook hoogleraar gezondheidseconomie Wim Groot. Ook verder specialiseren zou goed zijn. "Als je artsen betaalt voor ingrepen, dan krijg je meer verrichtingen. Het probleem dat ik heb met het rapport is dat gesuggereerd wordt dat je 8 miljard euro kunt besparen."

"De marktwerking heeft ook wel heel veel besparingen opgeleverd. Je ziet dat het wel degelijk mogelijk is om door marktwerking geld te besparen, maar je moet wel zorgen dat de prikkels op de juiste manier worden gelegd."

Besparingen
Aan doorgeslagen marktwerking hebben we geen behoefte, vindt John Kerstens, voorzitter FNV bouw en nummer 10 op de PvdA-kandidatenlijst.

Miljarden besparen
Volgens Klink kan op de zorg jaarlijks 4 tot 8 miljard euro worden bespaard als artsen stoppen met onnodige behandelingen. Daarmee kan de kostenstijging in de zorg de komende jaren worden opgevangen, concludeert oud-minister van Volksgezondheid Ab Klink in een rapport dat hij heeft opgesteld voor managementbureau Booz&Company.

"Artsen hebben soms te weinig tijd om met mensen na te gaan in hoeverre een bepaalde verrichting of operatie nodig is. En daar gaan grote sommen geld in om [...] Bij dotteren kwam men bijvoorbeeld tot de conclusie dat 40 procent eigenlijk niet nodig was.", zegt Klink op BNR.

Twittersteun van CDA en VVD
Net als de PvdA is ook CDA-leider Sybrand Buma het eens met Klink: "Advies van een kenner samen met mensen uit de zorg. Aan de slag hiermee'', twittert hij. En ook VVD-kamerlid Karin Straus gebruikt Twitter om steun uit te spreken voor het plan: "Om iedereen zorg te kunnen bieden moeten we verkwisting bestrijden'', laat ze weten.

Andere aanpak

Om te bekijken hoe de stijgende zorgkosten kunnen worden opgevangen sprak Klink met bestuurders, artsen en hoogleraren. Zij concluderen dat radicale ingrepen zoals het verhogen van premies of het invoeren van wachtlijsten onnodig zijn als er efficiënter wordt gewerkt in de zorg:

"We proberen de kosten naar beneden te brengen en dan gaan we op de prijzen duwen. En dat betekent dat er te weinig tijd is voor patiënten om goed door te nemen of een behandeling wel noodzakelijk is [...] Door die tijdsdruk wordt er toch te snel gehandeld en dat is heel duur.", zegt Ab Klink tegen BNR's Mark Beekhuis.

Werkvloer
Initiatieven voor verbetering moeten volgens Klink komen van de werkvloer. De initiatiefnemers hopen volgens Klink  op steun van zorgverzekeraars: "De ziekenhuizen die niet op de andere manier willen werken, maar voor volume en productie gaan, die moeten teruggaan. En daar zijn de verzekeraars echt aan zet."

ChristenUnie
Ook ChristenUnie-leider Arie Slob wil af van het systeem waarbij meer wordt verdiend als er meer behandelingen zijn: "Er moet gerichter gekeken worden of behandeling noodzakelijk is. Nu is er sprake van te veel en onnodige opnames.

We moeten niet bang zijn dat de zorg verschraalt als er effectiever wordt gewerkt en ondoelmatigheid wordt tegengegaan. Het verbetert de zorg juist", zo reageert Slob.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen