Nieuws19 dec '12 15:45Aangepast op 19 dec '12 16:49

Voorbeschouwing | midwinteroverleg in de polder

Auteur: Fleur de Bruijn

Kabinet, werkgevers en vakbonden komen vandaag bijeen voor wat sommigen op voorhand een historisch midwinteroverleg noemen, een overleg in de traditie van het Akkoord van Wassenaar.

Dat werkgevers, vakbonden en overheid met elkaar aan tafel gaan zitten om te onderhandelen over arbeidsvoorwaarden en lonen is uniek in de wereld. Polderen is typisch Nederlands en het woord poldermodel is misschien wel het meest Nederlandse woord na sinterklaas en stamppot.

Het befaamde Akkoord van Wassenaar, gesloten in 1982, wordt als startpunt van het polderen gezien. In het akkoord werden afspraken over loonmatiging opgenomen, volgens velen de basis voor de economische groei in later jaren.

Startschot in de polder
De Volkskrant legt in het woensdag verschenen artikel 'Startschot in de polder' uit dat Nederland dertig jaar geleden in een diepe crisis verkeerde. Toen liepen de overheidsfinanciën uit de hand, liep de werkloosheid snel op en slonken de winsten en de reserves van het bedrijfsleven.

Het akkoord werd een drieslag: sanering van de overheidsfinanciën, arbeidsduurverkorting en loonmatiging.

Volgens de Volkskrant was Wassenaar het begin van twintig jaar polderen, 'totdat na 2002 de lucht eruit liep, de politiek zich op zichzelf terugtrok en uiteindelijk de vakbeweging op z'n gat lag. Serieuze resultaten zijn al jaren niet meer geboekt in de polder’.

Laarzen uit de kast
Het is inmiddels zelf alweer anderhalf jaar geleden dat er op dit niveau gesproken is, maar sinds het aantreden van het kabinet-Rutte II lijken de laarzen weer uit de kast te zijn gehaald om met elkaar in de klei te gaan staan om ‘gezamenlijk draagvlak te zoeken voor een oplossing op uit de crisis te komen’, zoals bij PvdA-kopstukken Asscher en Samsom voor in de mond ligt.

Rutte naast Asscher
Asscher is dan ook een van de aanwezigen vandaag tijdens het midwinteroverleg. In een interview met NRC Handelsblad woensdag wordt nogmaals aangehaald dat hij in het verleden stevige kritiek had op Rutte, omdat hij geen sociale agenda leek te hebben.

Vandaag neemt hij als minister van Sociale Zaken namens het kabinet plaats naast diezelfde Rutte aan tafel tijdens het overleg. Hij op zijn beurt krijgt hulp van zijn staatssecretaris, vakbondsvrouw in propria persona Jette Klijnsma.

Menens
Dat het menens is voor het Kabinet bewijst de aanwezigheid van de ministers Kamp (Economische Zaken) en Dijsselbloem (Financiën). De zes clubs van werkgevers en vakbonden (VNO/NCW, LTO, MKB Nederland, MHP, FNV en CNV) sturen hun voorzitters, allemaal kunnen ze minimaal een hulplijn inzetten in de vorm van een adjudant.

De ontmoeting van vanmiddag is puur symbolisch, het is een eerste echte kennismaking tussen werknemers, werkgevers en het nieuwe Kabinet. De komende weken en maanden moet blijken in hoeverre de drie partijen bereid zijn om water bij de wijn te doen om 'samen sterker uit de crisis te komen'.

Niet in beton
Maar juist die crisis is veelomvattend en de vakbonden en werkgevers staat lijnrecht tegenover elkaar als het gaat om hun kritiek op het regeerakkoord: zoals over de versoepeling van het ontslagrecht en de WW.

Aan de andere kant heeft het kabinet al een vinger uitgestoken door duidelijk te maken dat de afspraken niet in beton gegoten zijn.

En bovendien is het dus op de kop af dertig jaar geleden dat vakbonden, werkgevers en kabinet een historisch akkoord bereikten, tijdens eveneens een crisis. En dan is het ook nog bijna kerst, dus misschien staat ons toch iets moois te wachten.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen