Nieuws28 aug '12 11:17Aangepast op 28 aug '12 13:16

NS gebruikt persoonsgegevens niet meer voor marketing

Auteur: Harmen Simon Teunis

De NS gebruikt de persoonsgegevens van ov-chipkaarthouders niet langer voor marketingdoeleinden. Het bedrijf past het beleid na onderzoek van het College Bescherming Persoonsgegevens.

Het CPB stelde onlangs vast dat de NS een gedetailleerd beeld van het reisgedrag van ov-chipkaarthouders bewaarde, zonder hiervoor toestemming te hebben van de reizigers. De NS overtrad daarmee de Wet bescherming persoonsgegevens. In juni ontving het CBP een dwangsom van 125.000 euro van NS vanwege het te lang bewaren van gegevens van studenten die reisden met de ov-chipkaart.

In 2008 formuleerde het CBP voorwaarden waaronder persoonsgegevens uit het ov-chipkaartsysteem voor marketingdoeleinden gebruikt mochten worden. De NS legde volgens het CBP vast wie op welk tijdstip waar reisde ten behoeve van de marketingactiviteiten.

Gerelateerde artikelen