Nieuws2 apr '13 14:35Aangepast op 2 apr '13 15:01

Steeds meer scholen onder verscherpt toezicht

Auteur: Anne-Greet Haars

Steeds meer basis- en middelbare scholen zitten in de financiële problemen. Uit de meest actuele cijfers blijkt dat 26 instellingen onder verscherpt financieel toezicht staan. Dat waren er half november vorig jaar nog 19 en twee maanden daarvoor 12.

De Onderwijsinspectie heeft deze cijfers gepubliceerd naar aanleiding van een verzoek van het Onderwijsblad van de Algemene Onderwijsbond (AOb) op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

'Verborgen bezuinigingen'
Liesbeth Verheggen, bestuurslid van de AOb, vertelt dat er twee dingen aan de hand zijn. "Hoewel de overheid steeds zegt dat er niet wordt bezuinigd op het onderwijs, spreken wij van verborgen bezuinigingen. De stijging van de kosten worden bijvoorbeeld niet volledig gecompenseerd. Een deel van de schoolbesturen in Nederland kan de verantwoordelijkheid van het grote bedrag dat ze moeten beheren voor het onderwijs, niet aan."

Personeel
In de praktijk gaat het vaak mis, omdat het overzicht ontbreekt, vertelt Verheggen. "Schoolbesturen zijn niet altijd in staat om bijvoorbeeld een goede planning te maken van hoe de ontwikkeling van het leerlingenaantal zich gaat ontwikkelen, en daar maatregelen voor te treffen. Ook houden ze vaak - uit goede bedoelingen - personeel in dienst, terwijl ze er eigenlijk niet genoeg geld voor hebben."

Tempo
"Het tempo waarin scholen onder verscherpt toezicht worden gesteld, dat verontrust ons. We denken dat het echt tijd wordt voor de overheid om een grens te stellen aan het bedrag wat besteed moet worden aan het primaire proces; het onderwijs aan kinderen in de klas. Ze moeten een uitspraak doen over welk percentage daar sowieso voor gebruikt moet worden", legt Verheggen uit.

Mbos
De Onderwijsinspectie publiceert de cijfers van basis- en middelbare scholen niet, die van mbo's wel. De onderwijsvakbond noemt dat "wonderlijk'' en doet daarom Wob-verzoeken.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen