Nieuws13 jun '13 16:46Aangepast op 13 jun '13 19:00

Ben Bot: 'Merkwaardige move van Lubbers en Van Agt'

Auteur: Thijs Baas

Liggen ze er of liggen ze er niet? Oud-minister van Buitenlandse Zaken Ben Bot houdt zich in elk geval op de vlakte, zij het met moeite. "Je kan zeggen: die dingen liggen er al lang en ze hebben ons geen kwaad gedaan. Ik zeg er helemaal niets over want dat weet ik gewoon niet. Daar mag ik in ieder geval niks over zeggen. Of ze er liggen? Dat weet ik niet, daar blijf ik bij."

"Merkwaardig". Dat is de kwalificatie die Bot geeft aan het 'lekken' van oud-premiers Van Agt en Lubbers over de aanwezigheid van kernwapens op luchtbasis Volkel. Ben Bot laat de uitpsraken graag voor rekening van 'beide heren', tevens partijgenoten van de oud-minister.  "Als iets onder de geheimhoudingsplicht valt moet je daar buitengewoon voorzichtig mee omgaan. Je hebt immers gezworden dat je alles wat je ter kennis komt niet openbaart, voor zover het geheim is. Maar mocht je toch de wens hebben om daar openbaarheid aan te geven, zou ik de weg kiezen van overleg met de regering, de NAVO en de VS, want die zijn verantwoordelijk voor wat er ligt opgeslagen."

Uitspraken
Het Openbaar Ministerie onderzoekt de uitspraken van Lubbers en van Agt omdat zij mogelijk een staatsgeheim hebben verklapt. En juist het feit dat beide ex-premiers het heft zelf in handen hebben genomen, vindt Bot wat merkwaardig. "Dan ga je selectief winkelen in wat je wel en wat je niet openbaart, en wat toch onder de geheimhoudingsplicht valt. Alles wat in de ministerraaad wordt besproken én al het overleg met de majesteit is gewoon geheim."

Signaal
Dat het OM onderzoek gaat doen vindt Bot weer wat veel van het goede, al snapt hij dat er een signaal moet worden gegeven 'dat je niet naar eigen keuze geheimen kunt prijsgeven'. "Ik begrijp niet waarom ze het gedaan hebben. Als ze werkelijk vinden dat deze materie naar buiten moet komen, dan vind ik dat je daar het debat over moet openen en zeggen: wordt het niet eens tijd om hier wat eerlijker met elkaar over te praten. Dan zul je zelf ervaren hoe men erover denkt."

Een andere vraag is of het überhaupt wenselijk is dat de aanwezigheid van kernwapens een geheime kwestie is. Dat is een tweede vraag. Ik vind ook dat we best mogen weten of dat wel of niet zo is. Een debat erover is heel wenselijk, maar dat moet in de geëigende Kamers plaatsvinden. Of ze er überhaupt liggen?


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen