Nieuws3 jan '13 10:13

Opnieuw meer kwijt aan zorg

Auteur: Melvin Captein

Bijna 90 miljard euro is er in 2011 uitgegeven aan de zorg. Dat is ongeveer 3,5 procent meer dan in 2010. Zo steil als die klim klinkt is hij echter niet, zegt het CBS.

Senne Janssen van het CBS zet de cijfers enigszins in perspectief. "Het is een toename, maar vergeleken met de jaren 2008 en 2009 valt het mee. Toen groeide de zorgkosten met 5 á 6 procent. Het groeitempo is dus wel wat gematigd."

De oorzaak van de groeiende uitgaven zijn niet de gestegen prijzen, maar een toename in het aantal behandelingen, stelt Janssen. "Dat heeft te maken met vergrijzing, technologische vooruitgang, maar ook de toegenomen vraag bij mensen."

Ambitieus
De kosten voor ziekenhuiszorg, inclusief praktijken voor medisch specialisten, stegen met ongeveer 5 procent. Eerder sprak de overheid zich uit dit percentage terug te willen brengen tot 2,5 procent. Hoe die klus geklaard moet worden, vindt Janssen lastig te zeggen. "Het is een ambitieus percentage, en de vraag is vooral waar de kosten omlaag kunnen. Wat we wel zien is dat de gemiddelde verpleegduur terugloopt en de gemiddelde bedbezetting terugloopt. Je zou dus kunnen spreken van een capaciteitsoverschot."

Ook in de geestelijke gezondheidszorg, de ouderenzorg en de gehandicaptenzorg was een toename te zien.

Meer geneesmiddelen verkocht
Bij apotheken en drogisten werden in 2011 fors meer geneesmiddelen verkocht. De gemiddelde prijs van geneesmiddelen daalt al jaren en toch werd er in totaal voor 6 procent meer aan uitgegeven.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen