Nieuws21 feb '13 13:13

Ombudsman doet onderzoek naar gebrekkige zorg voor asielzoekers

Auteur: Harmen Simon Teunis

Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer doet onderzoek naar honderden uitgeprocedeerde asielzoekers in het tentenkamp Ter Apel die geen medische behandeling hebben gekregen.

Artsen die onbetaald werkten, trokken aan de bel bij de nationale ombudsman toen bleek dat er honderden asielzoekers niet behandeld werden voor hun ziektes.

De artsen die er werkten schrokken van de situatie die ze er aantroffen, zegt Brenninkmeijer. "Zij schrokken omdat ze achterstallig medisch onderhoud aantroffen. Denk bijvoorbeeld aan iemand met hartklachten die in permanente behandeling zou moeten zijn. Het waren in ieder geval zeer ernstige situaties die uit de hand kunnen lopen."

Brenninkmeijer wil met het onderzoek vooral in beeld brengen hoe het nou komt dat dit soort situaties in asielzoekerscentra kunnen ontstaan. "En met name hoe in de praktijk de toegang tot de zorg, de toegang tot de huisarts, de toegang tot de apotheek en de toegang tot het ziekenhuis met een verwijzing gerealiseerd kan worden. Ik hoop eigenlijk ook een paar praktische aanknopingspunten te vinden”, zegt Brenninkmeijer.

TBC
De ombudsman is zelf ook gaan praten met asielzoekers in de Vluchtkerk in Amsterdam, om ook daar een beeld te krijgen van de situatie. "Daar heb ik met patiënten gesproken en ook met dokters. Een patiënt vertelde dat ze onder behandeling was gekomen voor TBC. Die had daar een kuur voor gekregen. Zo’n kuur duurt lang en vraagt veel regelmatigheid. Je moet goed eten bij zo’n kuur anders krijg je problemen. Die had dus ernstige maagproblemen gekregen en die zocht nu weer toegang tot de zorg voor die maagproblemen."

Een van de artsen van Dokters van de Wereld vertelde Brenninkmeijer dat men erg alert is op TBC. "Dan worden heel snel foto’s gemaakt en medicatie toegediend. Het probleem is dus ook wat breder dan TBC. We moeten aan meer denken dan alleen die besmettelijke ziekte."

Brenninkmeijer wil voor deze zomer tot afronding van het onderzoek komen met een aantal praktische adviezen.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen