Nieuws26 mrt '13 10:16Aangepast op 26 mrt '13 16:10

OM beschrijft seksueel misbruik in detail

Auteur: BNR Webredactie

Ouders van kinderen die door Robert M. zijn misbruikt zijn juridisch niet zelfstandig als slachtoffer aan te merken. Hun advocaat Richard Korver wilde hiermee voor de ouders de mogelijkheid creëren schadevergoeding te eisen.

Korver betreurt het besluit van het Openbaar Ministerie, dat vindt dat de ouders slachtoffer zijn van de feiten die M. pleegde, maar juridische erkenning als slachtoffer op dit moment 'geen haalbare optie' vindt. Op dit moment wordt nog gewerkt aan nieuwe wetgeving op dit punt, maar daar wil het OM niet op vooruitlopen.

Op vergoeding van kosten als therapie voor de verwerking van trauma's kunnen ouders wel rekenen. Als een ouder zelf niet functioneert, lukt het vaak niet om een kind met een trauma goed op te vangen, zo wordt geredeneerd.

Systematisch
Het OM eiste dinsdag 20 jaar gevangenisstraf en tbs tegen de 29-jarige Robert M., wegens systematisch misbruik van tientallen kinderen, het maken van kinderpornografie en de verspreiding daarvan.

Dat zei advocaat-generaal Van Beuningen dinsdag tijdens het proces tegen M. en diens levenspartner Richard van O.. Samen met collega Ineke van Beuningen geeft Bakker dinsdag haar visie op de Amsterdamse zedenzaak, die later op de dag zal uitmonden in een strafeis tegen de beide verdachten. M. is vorig jaar door de rechtbank veroordeeld tot 18 jaar en tbs, Van O. tot 6 jaar.

Herinneringen
Het OM vindt wel dat kosten die worden gemaakt om herinneringen aan het misbruik uit te wissen moeten worden vergoed, zoals vervanging van bepaalde voorwerpen als meubels of om verhuizing om uit de buurt weg te komen. het smartengeld voor de kinderen kan oplopen tot 16.000 euro, waar nog 8.000 euro bij kan komen als het op beeld is vastgelegd.

Volgens het OM zijn nagenoeg alle feiten bewezen. M. heeft het stelselmatige misbruik van tientallen kinderen bekend. Van O. heeft eerder toegegeven dat hij op de hoogte was van de misdadige activiteiten van zijn partner, maar trok deze verklaringen onlangs bij het hof weer in. De beide aanklaagsters hechten aan die manoeuvre geen enkele waarde en achten bewezen dat Van O. van de hoed en de rand heeft geweten.

Niet verrassend
"Het is geen verrassende eis, omdat ze er al naartoe aan het werken waren", zegt verslaggever Harmen van der Veen. Eerst werden alle verzachtende omstandigheden opgenoemd, zoals de gedeeltelijke ontoerekeningsvatbaarheid van Robert M. tijdens het plegen van de misdaden, zijn coöperatieve houding tijdens de zittingen en bij de rechtbank; het werd allemaal genoemd."

Hoewel dat soms wel degelijk kan bijdragen aan een lichtere strafeis, maar dat bleek hier bepaald niet het geval, meldt Harmen van der Veen. "Ze zeiden: het doet er eigenlijk niet toe. Wat u gedaan heeft is zo verschrikkelijk erg, het heeft de samenleving, de ouders en de slachtoffers zo geschokt dat u een stevige straf verdient en daarna gedwongen in therapie moet."

Toch waren er deskundigen die aanraadden om zo snel mogelijk te beginnen met zo'n therapie; hoe langer iemand in een cel zit, hoe meer detentieschade iemand kan oplopen. "Het OM heeft het ook genoemd en erkent ook dat dat soms werkt. Maar ze weigeren het in deze zaak toepassen, omdat wat hij gedaan heeft zo ernstig is dat hij alle krediet heeft verspeeld."

Gedetailleerde beschrijving
Het OM zet de zaak tegen de twee verdachten in de geruchtmakende Amsterdamse zedenzaak dinsdag stevig neer met een gedetailleerde beschrijving van het seksueel misbruik door Robert M. Dat concludeert verslaggever Harmen van der Veen, die aanwezig is in de rechtszaal waar het OM dinsdag de strafeisen zal formuleren tegen de twee verdachten, Robert M. en Richard van O.

Van O. heeft ,'actief geholpen om een monster te creëren', aldus het OM. De rechtbank sprak Van O. vrij van het medeplegen van het misbruik. Ten onrechte, meent het OM. De rol van Van O. was daarvoor te belangrijk in 'de onstaansgeschiedenis van het misbruik' en hij heeft een grote bijdrage geleverd aan 'de situatie waarin Robert M. ongestoord zijn gang kon gaan'.

Aanklaagster Bakker hekelde het feit dat M. louter zijn eigen belang voorop heeft gesteld, ten koste van dat van de betrokken kinderen en hun ouders. "Het gaat altijd over zijn eigen pijn, zijn eigen vloek." Hij is berekenend te werk gegaan, heeft de beelden die hij van het misbruik heeft gemaakt 'met trots' verspreid onder andere pedofielen.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen