Programma5 okt '12 06:09Aangepast op 5 okt '12 06:31

Apothekers kunnen zorgkosten drukken

Auteur: Anne-Greet Haars

Bezuinigingen in de zorg: daarover breken politici, economen en mensen uit de zorg al lang het hoofd. Volgens een onderzoek van adviesbureau Booz & Company onder leiding van oud-minister van Volksgezondheid Ab Klink kunnen apothekers de zorgkosten drukken.

De onderzoekers hebben berekend dat er tussen de 515 en 755 miljoen euro aan zorgkosten bespaard kan worden dankzij apothekers. Maar dan moet hun deskundigheid wel beter worden ingezet. Dan kunnen apothekers de kosten op drie manieren drukken.

Medicatie opnieuw bekijken
Ten eerste zou bij ouderen die meer dan vijf soorten medicijnen gebruiken, regelmatig de medicatie opnieuw bekeken moeten worden. Hierdoor zou een onnodig medicijngebruik en ziekenhuisopnames afnemen.

Meer communicatie
Ook zouden ziekenhuizen en apothekers meer met elkaar moeten communiceren over welke medicijnen patiënten voor en na een ziekenhuisopname gebruiken. Dit moet heropname in het ziekenhuis en bezoeken aan de eerste hulp voorkomen.

Medicatie innemen
En dan is er nog de therapietrouw voor chronisch zieken. Dit betekent dat mensen met diabetes en hart- en vaatziekten hun medicatie op de juiste manier tot zich nemen. Ook dat zou ziekenhuisopnames en doktersbezoeken verminderen.

Geen verbazing
“We hadden al een vermoeden dat dit zo was en we denken dat het goed is om aan te tonen dat het potentieel van de apotheker onbenut wordt. Uit dit onderzoek blijkt dat ons vermoeden terecht was”, vertelt Bart Smals, penningmeester bij de KNMP en zelf ook apotheker. “De resultaten verbazen me niet. Ik zie het in mijn eigen praktijk dagelijks; er kunnen dingen beter.”

Goede adviezen
“We willen niet op de stoel van de dokter gaan zitten. Alleen met de expertise die we hebben kunnen we goede adviezen geven, dus we moeten meer samenwerken. Dan kom je tot een beter resultaat”, zegt Smals.

Booz & Company voerde het onderzoek uit in opdracht van de branchevereniging van apothekers, de KNMP.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen