Nieuws3 dec '13 16:39Aangepast op 3 dec '13 17:57

OM eist 6 jaar cel tegen Jansen Steur

Auteur: BNR Webredactie

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft 6 jaar onvoorwaardelijke celstraf geëist tegen voormalig neuroloog Ernst Jansen. Dat is dinsdag bekendgemaakt tijdens de strafzaak tegen de ex-neuroloog.

Het OM wil Jansen bovendien direct laten vastzetten, omdat justitie bang is dat Jansen de benen neemt. Jansen woont momenteel in Duitsland in een pension. "Wij hebben de vrees, op basis van het feit dat hij nu niet woonachtig is in Nederland, dat hij zich zal onttrekken aan een eventuele tenuitvoerlegging van een op te leggen vonnis. Daarnaast bestaat de vrees dat hij wellicht in het buitenland ook opnieuw aan de slag zal gaan als arts."

Het OM eist met zes jaar onvoorwaardelijke celstraf een forse straf tegen de ex-neurloog, zegt Verslaggever Jeroen Stans. "Er zit geen voorwaardelijk deel bij. Het OM zegt dat het een tijd geleden is gebeurd maar dat laat het niet meewegen, omdat het zoveel impact heeft gehad."

Dat sluit aan bij de woorden van Officier van Justitie Marjolein van Eykelen, die stelt dat Jansen Steur een lange gevangenisstraf verdient. "Gezien de ernst van de feiten, en naar het oordeel van het OM, is er geen ruimte voor een deels voorwaardelijke straf zoals geadviseerd. Door het OM zal ook geen beroepsverbod worden gevraagd omdat dit alleen voor Nederland geldt. Ik acht het uitgesloten dat de verdachte ooit nog ergens in Nederland aan het werk zal komen. Alles overwegende acht ik een gevangenisstraf voor de duur van zes jaar onvoorwaardelijk passend en geboden."

Persoonlijkheidsstoornis
Volgens het OM heeft Jansen Steur met zijn handelen heel veel leed veroorzaakt. De oud-neuroloog is volgens het OM verminderd toerekeningsvatbaar en had een grote behoefte aan bewondering, zegt persofficier Cora de Jong.

"Uit het deskundigenrapport van de psychiater en de psycholoog komt een beeld naar voren van een persoon met een behoorlijk grote persoonlijkheidsstoornis. Een narcistische persoonlijkheidsstoornis, waarbij terminologieën als almachtig en onkwetsbaar passen in een dergelijke stoornis. Het OM gaat er van uit dat het een van de drijfveren is geweest waarom de verdachte gehandeld heeft zoals hij heeft gehandeld", aldus De Jong.

Impact op maatschappij
De persofficier legt uit waarom de eis is vastgesteld op zes jaar celstraf. "Het gaat hier om een reeks bijzonder ernstige feiten die een enorme impact hebben gehad op de patiënten, de aangevers, maar ook op de maatschappij. En dat zijn factoren die wel degelijk een rol spelen. Zoals de officier ook zei; dat tikt behoorlijk aan. Het feit dat het oudere feiten zijn, doet daar inmiddels toch niet meer aan af. Het gaat om een feitencomplex waarbij onnoemelijk veel leed is veroorzaakt bij de slachtoffers."

Stans vat nog eens samen waar de oud-neurloog van verdacht werd. "Jansen Steur heeft volgens het OM negen patiënten zwaar lichamelijk letsel toegebracht en in één geval heeft dat zelfs tot de dood geleid. Die patiënt heeft zelfmoord gepleegd omdat Jansen Steur onder invloed van medicatie een verkeerde diagnose stelde. Bij zeven van de negen patiënten stelde hij dat ze Alzheimer hadden, terwijl dat niet het geval was", aldus Stans.

Onbewogen
De oud-neuroloog hoorde de eis onbewogen aan, terwijl het OM een aantal uur nodig had om de zaak tegen hem samen te vatten. "In de hele opbouw had hij mogelijk aan zien komen dat er een forse straf uit zou rollen. Het OM zette het namelijk stevig aan", legt Stans uit.

De zaak tegen de 68-jarige Jansen wordt de grootste medische strafzaak in de Nederlandse geschiedenis genoemd.

Gerelateerde artikelen