Nieuws18 jun '13 22:12Aangepast op 19 jun '13 07:56

Dekker wil sneller in kunnen grijpen op scholen

Auteur: Fleur de Bruijn

Staatssecretaris Dekker van onderwijs wil sneller ingrijpen op zwakke scholen. Wetsvoorstellen die reeds klaarliggen, zal hij oppakken.

Dit zei de staatssecretaris dinsdagavond tijdens het Kamerdebat over het Ibn Ghaldoun en de eindexamenfraude. "In uw Kamer liggen wetsvoorstellen voor het verruimen van de aanwijzingsbevoegdheid richting een school en het sneller ingrijpen bij zeer zwakke scholen. Die wil ik als staatssecretaris oppakken, omdat ik het nodig vind dat we sneller kunnen ingrijpen als het echt nodig is.”

Volgens de huidige wet kan er pas worden ingegrepen op een school als er sprake is van financieel wanbeheer.

Hoor- en wederhoor
Ook het Ibn Ghaldoun wordt stevig onder de loep genomen, vertelde Dekker. De Onderwijsinspectie gaat bekijken of ook het bestuur van de school fouten heeft gemaakt, waardoor de examens gestolen konden worden. Dat onderzoek is pas na de zomer klaar, omdat er nog hoor- en wederhoor moet plaatsvinden. Mochten er tijdens het onderzoek al onregelmatigheden aan het licht komen, dan grijpt Dekker eerder in.

“ik hoef niet te wachten op hoor- en wederhoor. Ik vind dat wel netjes, maar als er dingen uit het onderzoek naar voren komen die niet in de haak zijn, dan wil ik gesprekken voeren en stappen ondernemen.”

Sluiting Ibn Ghaldoun
Dekker wil nog niet speculeren over een eventuele sluiting van het Ibn Ghaldoun, zoals sommige Kamerfracties willen. Er is nog geen uitsluitsel over de examenfraude en de kwaliteit van de school is niet al een aantal jaar onder de maat. “Er zijn twee zwakke afdelingen op het Ibn Ghaldoun. Daar zit onze inspectie al bovenop, maar om daar echte consequentie aan te verbinden, moet een school dus eerst zeer zwak worden.”


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen