Nieuws23 aug '12 08:17

Kiezer ziet versoepeling ontslagrecht niet zitten

Auteur: Harmen Simon Teunis

Kiezers zien niets in de versoepeling van het ontslagrecht, dat blijkt uit onderzoek van TNS Nipo in opdracht van het Financieele Dagblad. Ruim 60 procent van de is tegen deze versoepeling.

Ton Wilthagen, hoogleraar Arbeidsmarktvraagstukken aan de Universiteit van Tilburg, is niet verrast over de uitkomst van het onderzoek. "De werkloosheid is in Nederland serieus aan het oplopen. Het laatste waar mensen nu op zitten te wachten is het idee dat het nog onzekerder wordt op de arbeidsmarkt [...] Er is wel basis voor een gesprek, maar zoals het destijds in het Lenteakkoord is vastgelegd, zal op de korte termijn denk ik niet gebeuren."

Geen oplossing
Een soepeler ontslagrecht is onder huidige marktomstandigheden geen oplossing, zegt Wilthagen. "Want we hebben nog heel weinig werk naar werk, wat in Nederland zwak is georganiseerd. Terug naar de arbeidsmarkt voor ouderen is ook niet georganiseerd. Natuurlijk wordt het wel makkelijker om mensen te ontslaan en aan te nemen. Maar dat werkt niet in een situatie waarin de werkloosheid oploopt."

Timing speelt een belangrijke rol bij van de haalbaarheid van de versoepeling. En die is volgens Wilthagen erg ongelukkig. "Je kunt niet verwachten dat mensen nu, vooral de ouderen, zomaar weer terugkeren naar de arbeidsmarkt."

Coalitie
Daarnaast is het de vraag of een mogelijke coalitie na verkiezingen voldoende steun kan organiseren voor een versoepeling. De achterban van de partijen spelen daarbij een belangrijke rol. En zelfs bij de VVD, waar traditioneel de meeste voorstanders zitten voor een versoepeling van het ontslagrecht, is maar een kleine meerderheid voor deze versoepeling. "Bij de andere partijen is dat een stuk minder", zegt Wilthagen.

"Als je naar de programma’s kijkt, zie je dat veel partijen wel iets willen veranderen. Zij zeggen; wij hebben twee routes naar ontslag; UWV en kantonrechter en dat moeten we niet hebben. Wat je wel houden is een basis om te kijken wat zou je nou de komende tijd kunnen doen." Volgens Wilthagen zijn er toch een aantal dingen die je kunt doen, ook in een vroeger stadium.

"Moeten we bijvoorbeeld nu toch naar één route voor ontslag. Moet de werkgever ook wat bijdragen aan de WW? De agenda zal politiek vooral worden gelegd op hoe we ervoor zorgen dat er überhaupt meer werk is voor mensen. Ook de mensen die nu een uitkering hebben, willen we naar de arbeidsmarkt brengen. De mensen die nu ontslagen worden willen we niet te lang laten zitten. Dat zal punt nummer één worden."

Bonden
Ook de bonden moeten nadenken, zegt Wilthagen. "Werkgevers willen dit nog steeds. Maar begrijp ook dat vakbonden op dit moment dit niet bovenaan hun lijstje zullen hebben, wat betreft zaken die ze zullen accepteren."

Gerelateerde artikelen