Nieuws6 jun '13 11:22

Strenge winter bevriest levensverwachting

Auteur: Marjan van den Berg

Na jaren van stijging stagneert de groei van de levensverwachting. Maar dat is maar tijdelijk, zegt het CBS. Mits we niet meer van die extreem koude winters meemaken.

"Er is even stagnatie nu, maar we hebben daarvóór tien jaar gehad van opmerkelijke groei. Elk jaar kwamen er vier maanden levensduur bij tussen 2001 en 2011", zegt demografisch onderzoeker Jan Latten van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

De cijfers
In 2012 was de levensverwachting bij geboorte van mannen 79,1 jaar, ongeveer hetzelfde als in 2011. De levensverwachting bij geboorte van vrouwen was met 82,8 jaar ook bijna gelijk aan de levensverwachting in 2011.

Ook de resterende levensverwachting op 65-jarige leeftijd is bijna gelijk gebleven. In 2012 hadden mannen op 65-jarige leeftijd nog 17,9 jaarvoor de boeg, evenveel als een jaar eerder. Voor vrouwen van 65 jaar kwam de resterende levensverwachting 0,05 jaar lager uit dan in 2011. Naar verwachting zullen zij 85,8 jaar oud worden.

Extreem weer
In 2012 en in het eerste deel van 2013 is de stijging tot stilstand gekomen. Volgens Latten is dit te wijten aan de twee strenge winters die Nederland achter de rug heeft. "Die stagnatie werd vooral zichtbaar in de eerste helft van het jaar, en met name in de eerste maanden." Hij vervolgt: "Ongewone weerperioden - koud weer - hangen samen met meer sterfgevallen, onder ouderen vooral." Volgens Latten ging vooral bij 80-plussers de sterfte "ineens omhoog".

Latten verwacht dan ook dat de levensverwachting bij minder extreem weer wel weer zal gaan stijgen, onder meer dankzij steeds gezonder voedsel en de voortschrijdende medische wetenschap. "Je moet dit zien als een tijdelijke hobbel, aangenomen dat we hier geen blijvende noordpool-situatie krijgen."

2050
Volgens de meest recente bevolkingsprognose ligt de levensverwachting bij geboorte in 2050 op 85,7 jaar voor mannen en op 88,5 jaar voor vrouwen. Op 65-jarige leeftijd is de resterende levensverwachting van mannen in 2050 ruim 5 jaar hoger dan in 2012 en voor vrouwen ongeveer 4,5 jaar.

Gerelateerde artikelen