Nieuws2 apr '13 22:27

Weerstand tegen Bussemakers 'BSA-plannen'

Auteur: Thijs Baas

Het is geen goed plan om hogescholen en universiteiten ook na het eerste jaar de mogelijkheid te geven om studenten weg te sturen wegens matige studieresultaten.

Meerdere partijen in de Tweede Kamer vinden het voorstel om onderwijsinstellingen bij wijze van experiment die mogelijkheid te bieden niet goed doordacht. D66 is pertinent tegen, terwijl ook coalitiepartner PvdA zijn bedenkingen heeft. Als het aan het CDA had gelegen had minister Jet Bussemaker haar experiment ingetrokken en iets nieuws bedacht in combinatie met het voorgenomen sociale leenstelsel.

GroenLinks en SP zijn eveneens kritisch. De SGP vindt zowel het experiment als het leenstelsel overbodig. De Kamer is met name bang voor een te uitgebreid experiment. Al vijftien hogescholen en acht universiteiten meldden zich aan voor het experiment, maar Bussemaker gaat ervan uit dat ze niet alle 23 uiteindelijk mee zullen doen.

Uitzonderingspositie
De universiteit van Leiden zou het experiment als enige over alle opleidingen willen verspreiden, maar Bussemaker wil een uitzonderingspositie voor opleidingen die maar op één plek te volgen zijn. Volgens haar moet iedere student kunnen kiezen voor een opleiding waar hij of zij het bindende studieadvies (BSA) kan omzeilen.

Het debat zal op korte termijn een vervolg krijgen. De SP kondigde al aan dat ze meer inspraak voor de Kamer zal eisen in de gang van zaken.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen