Nieuws12 nov '12 17:36Aangepast op 13 nov '12 06:12

Onderhandelaars VVD en PvdA eens over nieuw regeerakkoord

Auteur: Harmen Simon Teunis

VVD en PvdA zijn het eens over de aanpassing van het regeerakkoord. Het verkleinen van de inkomensverschillen gebeurt via de belastingen.

Dat heeft premier en VVD-leider Mark Rutte maandagavond om 20.30 uur bekend gemaakt tijdens een persconferentie.

Ook gaan de arbeids- en heffingskorting voor de lagere inkomens omhoog, terwijl die voor de hogere inkomens omlaaggaan.

250 miljoen voor sociale agenda
Volgens Samsom is "de inkomensverdeling in het nieuwe plan iets minder uitgesproken'' dan het afgeschoten zorgplan. Verder is er 250 miljoen euro vrijgemaakt voor het versterken van de sociale agenda. Het geld kan in overleg met de vakbonden en werkgevers besteed worden om maatregelen in de WW en het ontslagrecht te verzachten. Samsom zei dat met het bedrag van 250 miljoen euro bijvoorbeeld de WW-duur een half jaar verlengd kan worden en dan niet teruggaat naar 1 jaar, maar naar anderhalf jaar. Dit geld komt uit het potje van infrastructuur, zei de PvdA-leider.

Samsom: "de lage inkomens worden een beetje gesteund, terwijl de hogere inkomens in deze tijd van crisis wat extra moeten bijdragen."

Van tafel
De inkomensafhankelijke zorgpremie is helemaal van tafel en wordt vervangen door een hogere arbeidskorting en een hogere heffingskorting voor de lage inkomens. Voor de hoge inkomens worden die kortingen afgebouwd. "In essentie wordt daarmee hetzelfde beoogd en bereikt als bij de inkomensafhankelijke zorgpremie.''

Samsom zei verder dat het verkleinen van de inkomensverschillen nu minder hard gaat dan in het plan met de inkomensafhankelijke zorgpremie. In dat plan kwam de zogeheten mediane koopkracht (de middenlijn) voor de hoge inkomens uit op 4 procent koopkrachtverlies. Nu is dat verlies 2,5 procent, aldus Samsom. "Dat is minder, maar nog steeds fors.''

Volgens Samsom gaan de middeninkomens met het nieuwe akkoord er iets op vooruit of iets op achteruit. De hoge inkomens worden iets minder hard geraakt en dat geldt zeker voor de inkomens tussen 60.000 en 70.000 euro per jaar. De mensen in de bijstand gaan er iets op vooruit.

Samsom: "De tijden van almaar meer zijn echt voorbij." En: "U krijgt van mij geen koopkracht belofte."

Excuses
Aan het begin van de persconferentie bood Rutte zijn verontschuldigingen aan voor de verwarring die is ontstaan over de invoering van een inkomensafhankelijke zorgpremie en de gevolgen daarvan voor de koopkracht. "Ik heb een fout gemaakt'', zei Rutte, die namens de VVD de onderhandelingen tijdens de kabinetsformatie voerde met de PvdA. "Maar als je een fout maakt, moet je niet aftreden maar optreden."

Ook PvdA-leider Diederik Samsom trok het boetekleed aan. "Ik trek me de commotie aan.'' Hij zei dat hij juist het vertrouwen in de politiek na 10 roerige jaren wilde herstellen. "Ik moet tot mijn spijt erkennen dat dat vertrouwen de afgelopen 14 dagen een flinke deuk heeft opgelopen. En dat doet mij zeer. Ik ben vast van plan het gedeukte vertrouwen weer te herstellen.''

Klik hier voor een herhaling van de persconferentie.

De onderhandelaars van de VVD en de PvdA waren het aan het eind van de middag al eens over de aanpassingen van het regeerakkoord. Zij legden het resultaat toen voor aan de fracties.

Duidelijk standpunt
Zijlstra en Samsom hielden hun kaken stijf op elkaar, ook na afloop van hun fractieberaad. Zijlstra meldde dat zijn fractie "een duidelijk standpunt'' innam, Hij zal dat overbrengen in het avondoverleg. Samsom meldde dat hij de goedkeuring heeft van zijn fractie voor verder overleg met de VVD.

De top van de regeringspartijen VVD en PvdA sprak maandagmiddag ruim 3,5 uur over de omstreden inkomensafhankelijke zorgpremie en alternatieven voor die maatregel. Vooral de VVD-achterban was daar de afgelopen 2 weken massaal tegen in opstand gekomen. De PvdA wilde met de maatregelen de inkomensverschillen verkleinen.

Goede sfeer
Aan tafel maandagmiddag zaten behalve Samsom en Zijlstra vanuit het kabinet premier Mark Rutte (VVD), vicepremier en minister van Sociale Zaken Lodewijk Asscher (PvdA) en staatssecretaris Frans Weekers (Financiën). Samsom zei na afloop dat de sfeer 'heel goed' was geweest en dat hij zijn fractie over het resultaat van de gesprekken ging inlichten. "Als je een stabiele coalitie wil, probeer je altijd elkaar tegemoet te komen'', zei Samsom.

Belastingschijven
De top van de twee coalitiepartijen boog zich over doorrekeningen die het Centraal Planbureau afgelopen weekeinde maakte van alternatieven voor de inkomensafhankelijke zorgpremie. Zo worden geplande verlagingen van belastingschijven mogelijk teruggedraaid en mogelijk wordt de arbeidskorting verhoogd en afgeschaft voor hogere inkomens.

Voorhoeve: slechte start
"Het is naar voor de coalitie dat men zo'n slechte start heeft gemaakt", reageert oud VVD-prominent Joris Voorhoeve op BNR. Voorhoeve, nu D66'er en deskundige op het gebied van internationale betrekkingen gaat verder: "Maar het kan worden gerepareerd. Nu zal het prestigeverlies dat de nieuwe coalitie heeft geleden wel meer tijd kosten om gerepareerd te worden, want gezag komt te voet en gaat te paard. En het is deze week wel heel slecht weggerend, dat paard. Omdat men tijdens de formatie een grote denkfout heeft gemaakt en daarna rekenfouten."

Een overzicht:

- De zorgtoeslag, een tegemoetkoming in de zorgkosten, blijft gehandhaafd.

- Tarieven belastingschijven blijven gelijk.

- De algemene heffingskorting en de arbeidskorting worden verhoogd met respectievelijk 75 euro en 388 euro.

- De algemene heffingskorting wordt met 3 procent afgebouwd voor inkomens tussen 20.935 euro en 62.941 euro.

- De arbeidskorting voor de hoogste inkomens wordt afgebouwd tot nul bij ruim 110.000 euro.

- 250 miljoen euro extra voor verzachten ingrepen bij WW en ontslagrecht.

- Met de opbrengst van het beperken van de hypotheekrenteaftrek wordt de derde belastingschijf verlengd, waardoor het voor meer mensen langer duurt voordat ze het hoogste belastingtarief betalen

Gerelateerde artikelen