Nieuws27 feb '13 06:15

Gedupeerden SNS richten pijlen op DNB

Auteur: Anne-Greet Haars

Een viertal onteigende beleggers in SNS Reaal leggen zich niet neer bij de uitspraak van de Raad van State en proberen nu via een rechtszaak tegen De Nederlandsche Bank de nationalisatie van SNS aan te vechten.

Volgens een verklaring is de centrale bank "de hoofdschuldige aan de onteigening van beleggers''.

"DNB heeft de regels voor het kapitaaltoezicht niet goed toegepast. Het heeft SNS een onmogelijke opdracht gegeven", vertelt advocaat Jeroen Wendelgelst. Hij gaat de zaak voeren namens deze beleggers.

Het gaat om het besluit van 27 januari waarin DNB aan SNS Bank opdracht geeft om binnen 4 dagen ruim 1,8 miljard euro aan nieuw kapitaal op te halen. Het niet kunnen naleven van deze "onmogelijke'' opdracht is de voornaamste reden voor de nationalisatie op 1 februari, aldus de verklaring. Uit later gelekte documenten zou blijken dat DNB al langer op onteigening heeft aangestuurd, stellen de beleggers. Ze willen dat DNB hierover verantwoording aflegt.

Advocaat Wendelsgelst: "DNB had eigenlijk alleen maar extra kapitaal mogen opvragen bij SNS, als er echt geen andere maatregelen meer mogelijk zouden zijn geweest. En dan moet je ook een redelijk termijn stellen en niet vier dagen. Deze maatregel was een brug te ver."

Verantwoording
Volgens de beleggers bleef DNB bij de Raad van State ten onrechte buiten schot, wat ze via hun bezwaarschrift alsnog hopen recht te zetten. Hierna kunnen zij zo nodig nog in beroep bij de rechter.

"De RvS heeft zich expliciet niet uitgelaten over de rol van DNB. En dat is eigenlijk ook een groot probleem, omdat het DNB een hoofdrolspeler in deze zaak is. Zonder het besluit van DNB zou de onteigening niet hebben plaatsgevonden, in ieder geval niet al op 1 februari", vertelt Wendelsgelst.

"De rol van DNB is niet beoordeeld. De RvS gaat in haar uitspraak uit van het besluit van DNB zoals het is. Dat neemt niet weg dat het besluit van DNB ook op zichzelf moet kunnen worden getoetst door de rechter."

Financiële informatie
De beleggers vinden dat DNB ten onrechte is afgeweken van de wettelijke regels voor het toezicht op banken. Volgens de beleggers negeert DNB in zijn besluit van 27 januari vrijwel volledig de financiële informatie die SNS Bank zelf heeft aangeleverd. Dat is onjuist, omdat de toetsing aan de kapitaaleisen volgens de wet moet gebeuren op basis van de door de bank zelf aan te leveren informatie en niet de informatie van derden, aldus het bericht.

Vergoedingen
Mocht blijken dat DNB niet juist heeft gehandeld, kan dat volgens de klagers andere beleggers recht geven op vergoedingen. De advocaat van de vier beleggers overlegt met collega's en belangenbehartigers of mogelijk samen kan worden opgetrokken.

--------


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen