Nieuws19 jul '12 12:11

Brussel akkoord met mobiel toezicht grenzen

Auteur: Mijke Hurkx

De mobiele controles door de marechaussee in de Nederlandse grensgebieden druisen niet in tegen de regels van het Schengengebied voor vrij verkeer. Dat stelt de Europese Commissie.

Tussen Schengenlanden zijn bijvoorbeeld grenscontroles verboden. Het speciale toezicht mag daarom geen verkapte grenscontrole zijn.

De commissie concludeert dat donderdag op basis van de informatie die Nederland op verzoek van Brussel heeft verstrekt, benadrukte Europees commissaris Cecilia Malmström (Binnenlandse Zaken) woensdag in Straatsburg. Ze sprak in het Europees Parlement tijdens een debat over illegale grenscontroles in het zogenoemde Schengengebied voor vrij verkeer.

Nederlandse grenzen
Nederland wil weer meer kunnen gaan controleren aan zijn eigen grenzen om illegalen en criminelen als mensenhandelaren buiten te houden. Bij het verdrag van Schengen is besloten tot controle aan de buitengrenzen van het paspoortvrije gebied. Mobiele teams controleren heel beperkt de eigen grenzen van Nederland, de zogenoemde binnengrenzen. Dat begrip moeten worden geherwaardeerd, aldus CDA-prominent Gualthérie van Weezel. De verantwoordelijke minister Gerd Leers vindt niet dat meer, maar beter moet worden gecontroleerd.

Volgens het hof mogen politieautoriteiten van een Schengenland controles uitoefenen binnen een zone van 20 kilometer van de grens met een ander Schengenlid. Het kan dan gaan om een operatie tegen bijvoorbeeld grensoverschrijdende criminaliteit.

@migoboras
Het gerechtshof in Den Bosch oordeelde in mei dat het toezicht door de marechaussee nog steeds te veel op grenscontrole lijkt en dus in strijd is met het Verdrag van Schengen. Minister Gerd Leers (Immigratie, Integratie en Asiel) voelde zich echter gesterkt door de opstelling eerder van de hoogste bestuursrechter, de Raad van State, die ruimte bood voor het toezicht. Wel werden regels aangepast om tegemoet te komen aan de Europese eisen.

Het camerasysteem @migoboras waarmee de marechaussee het zogenoemde mobiel toezicht veiligheid in de grenszone met Duitsland en België ondersteunt, gaat op 1 augustus in werking, zo blijkt uit een brief van Leers aan de Tweede Kamer.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen