Nieuws8 mrt '12 17:41

Spies moet actie ondernemen tegen Vestia-topman

Auteur: Harmen Simon Teunis

De Tweede Kamer wil dat minister Spies van Binnenlandse Zaken actie onderneemt tegen de voormalig Vestia-topman Erik Staal. De man onder wiens bewind het helemaal mis ging en die vertrok met een paar miljoen naar zijn huis op Bonaire.

Er komt misschien een strafrechtelijk onderzoek tegen Staal.  Maar het geval Vestia staat niet op zich. Want het is al vaker mis gegaan. Waarom is dat probleem niet eerder opgelost en werken de oplossingen die de Kamer nu aandraagt ook echt.

"Want de politiek kan Erik Staal weinig maken. De rechter kan dat misschien wel", zegt BNR-politiekverslaggever Hugo Reitsma. Volgens minister Spies van Binnenlandse Zaken zou dat kunnen op basis van een forensisch onderzoek dat inmiddels is gestart.

Spies: "Dat forensisch onderzoek richt zich op mogelijke onregelmatigheden. Bijvoorbeeld bij het aangaan van de derivatentransacties, bij vastgoedtransacties, bij de totstandkoming van de pensioenafspraken van de voormalig bestuurder en op alle denkbare overige zaken die tijdens zo’n forensisch onderzoek naar voren kunnen komen."

Als het onderzoek daar aanleiding toe geeft kan vervolgens aangifte worden gedaan. Minister Spies zegt dat te hopen en te verwachten.

Saneringen bij Vestia
Over de redding van de corporatie wordt nog onderhandeld met de banken. Het bedrijf wordt in elk geval gesaneerd. Er wordt bezit afgestoten zoals bijvoorbeeld een winkelcentrum; ook weer zo’n voorbeeld van bezit waar een corporatie nooit voor bedoeld was. Verder zijn er nieuwe bestuurders en nieuwe commissarissen aangesteld. En er komt een beloningscode, want die bleek er ook niet te zijn.

Maar een deel van de rekening zal waarschijnlijk ook bij de huurders belanden. Ongelukkig, zegt minister Spies maar ook daar kan de politiek waarschijnlijk niet veel tegen beginnen. Wat de politiek wel kan, is het onmogelijk maken van salarissen van 5 ton. Dat zou moeten gebeuren met de wet Normering Topinkomens, die nog steeds bij de Eerste Kamer ligt. Daarnaast kan ook de Woningwet vernieuwd worden. En dat gaat gebeuren maar is de afgelopen twintig jaar niet gedaan.

Schuld van de politiek?
Volgens SP-Kamerlid Sadet Karabulut hebben de partijen die het goed vonden om corporaties te zelfstandigen zonder echte sturing en toezicht, het gegok van Vestia mogelijk gemaakt. "Wie marktwerking in de publieke sector zaait, zal Vestia oogsten."

Zij vindt dat er eisen gesteld moeten worden als commerciële instellingen moeten worden gered met publiek geld. "We hebben gezien wat er anders gebeurt. De winsten verdwijnen in de zakken van de directie en de verliezen zijn voor de gemeenschap", aldus Karabulut.

Binnen de kaders van de wet
Ewald Engelen, financieel geograaf en econoom aan de Universiteit van Amsterdam, denkt dat de onregelmatigheden bij de corporatie zich binnen de kaders van de wet hebben afgespeeld.

Engelen: "Wat je jezelf wel moet afvragen, en dat is ook wat er vandaag op tafel lag in de Tweede Kamer, is of de privatisering van de woningbouwsector in de tweede helft van de jaren negentig wel afdoende is geweest om ervoor te zorgen dat dit soort uitwassen niet konden plaatsvinden. Het regelgevend kader waarin dit allemaal heeft kunnen plaatsvinden is niet in staat geweest om dit te voorkomen. En daar zit de fout."

"Wie een bepaald type marktwerking zaait kan dit soort excessen verwachten. En dan moet je dus iets doen aan de regels waaronder dus dit soort actoren kunnen opereren", aldus Engelen.

Gerelateerde artikelen