Nieuws26 okt '12 13:54

Grieks tekort groeit nu met miljarden per dag

Auteur: Thijs Baas

Het gat in de Griekse begroting loopt steeds verder op. Het gat van 16 tot 18 miljard euro waarvan eerder deze week nog sprake was, is opgelopen tot 30 miljard euro.

Althans: dat is het bedrag dat ter sprake kwam tijdens een vergadering van de Eurogroup Working Group in Brussel. Die bereidt de vergadering van ministers van Financiën van de eurozone voor. Persbureau Reuters meldt dat de trojka nog een extra financieringsgat heeft vastgesteld van 30 miljard euro.

Eerder deze week was in Brussel sprake van een tekort van 16 tot 20 miljard euro. Reuters baseert zich op een direct betrokkene. Het draait vooral om de zogenaamde schuldtabel, waarvan het uitgangspunt was dat de staatsschuld in 2020 is teruggebracht tot 120 procent van het bruto binnenlands product.

"Dit wordt nu eerder 136 procent en dat op basis van een positief economisch scenario dat voorziet in een primair overschot op de begroting een terugkeer van de groei van de economie, en privatisering", zegt de betrokkene. De oude plannen gingen nog uit van een overschot op de primaire -lopende- begroting van 4,5 procent van het bbp in 2014.

De trojka van inspecteurs van EU, IMF en ECB heeft nu ook een berekening gemaakt hoe de financieringsbehoefte uitpakt als Athene tot 2016 uitstel krijgt om die 4,5% te bereiken.

Geen akkoord
In Athene is ook nog steeds politieke onenigheid over de noodzakelijke maatregelen. In principe zijn de Grieken met de trojka overeengekomen dat ze voor 13,5 miljard euro aan begrotingsmaatregelen nemen om het tekort terug te dringen. Maar één van de twee gedoogpartners van de regering wil niet instemmen met de voorgestelde hervormingen van de arbeidsmarkt.

De partij Dimar verlangt dat de regering opnieuw hierover gaat onderhandelen met de trojka.

Gerelateerde artikelen