Nieuws2 dec '12 17:28

VVD op bres voor onderzoek kindermishandeling

Auteur: Mijke Hurkx

Medisch onderzoek naar kindermishandeling mag niet lijden onder de bezuinigingen, vindt de VVD. De liberalen willen dat het geld dat er nu beschikbaar is, structureel in de begroting komt te staan.

De VVD gaat zich hiervoor maandag in de Tweede Kamer hardmaken.

Budget
VVD-Kamerlid Brigitte van der Burg zal hiervoor pleiten tijdens een Kamerdebat over de jeugdzorg met de staatssecretarissen Martin van Rijn (Volksgezondheid) en Fred Teeven (Justitie). Voor dit en volgend jaar is 1 miljoen euro beschikbaar, maar Van der Burg vreest dat het budget verdwijnt in 2014. De zogeheten forensische-medische pediatrie wordt ingezet bij vermoedens van kindermishandeling.

Vaststellen oorzaak
Gespecialiseerde artsen, van wie er op het moment zeven zijn in Nederland, kunnen objectief vaststellen of er al dan niet sprake is geweest van mishandeling van het kind. Zij kunnen het met hun expertise herkennen als een kind met een brandblaar geen heet water over zich heeft heeft gehad, maar eigenlijk een strijkbout tegen het been heeft gekregen.

Andersom is het volgens Van der Burg ook van groot belang dat als één van de ouders in een echtscheiding beschuldigd wordt van mishandeling, een arts dan kan vaststellen of er ook daadwerkelijk sprake was van mishandeling of dat het kind om andere redenen letsel heeft.

Expertise
"Dit is expertise die snel beschikbaar moet blijven omdat het veel ellende kan voorkomen'', zegt Van der Burg. Enerzijds voorkomt een goede diagnose dat een kind teruggaat naar een onveilige situatie en anderszins dat een ouder valselijk wordt beschuldigd.

Medicijngebruik verminderen
Van der Burg zal maandag ook opnieuw aandringen op het veranderen van medicijngebruik door jeugd. Kinderen met een probleem of afwijkend gedrag moeten in haar ogen minder vaak automatisch medicijnen krijgen voorgeschreven. De Kamer nam hierover eerder een motie aan, maar die is niet opgenomen in een nieuw wetsvoorstel voor de jeugdzorg.

De toename in het medicijngebruik voor kinderen is voor de VVD een onwenselijke trend. "Iedereen heeft wel wat. Je moet zorgen dat problemen waar het kan met lichte ondersteuning worden opgelost en niet elk kind een pilletje geven en een probleem aanpraten.''

Gerelateerde artikelen