Nieuws7 mrt '13 20:00

Achmea dreigt met lager voorschot ziekenhuis

Auteur: Harmen Simon Teunis

Zorgverzekeraar Achmea dreigt ziekenhuizen een lager voorschot uit te betalen wanneer ze hun administratie niet op orde hebben. Ruim 40 procent van de ziekenhuizen loopt flink achter met de declaraties.

Achmea zegt totaal geen inzicht te hebben in wat er met het geld gebeurt dat de verzekeraar uitkeert.

Ziekenhuizen ontvangen maandelijks een voorschot van zorgverzekeraars, dat zij achteraf verantwoorden met declaraties. Maar 40 procent loopt van de ziekenhuizen loopt dus flink achter. "Zo hebben we totaal geen inzicht in wat er met het geld gebeurt. Het gaat wel om premiegeld'', aldus de zegsvrouw.

Hoogleraar Gezondheidseconomie Wim Groot stelt dat dit probleem al zes jaar duurt. "Eigenlijk sinds de invoering van het huidige declaratiestelsel in 2006. Sindsdien zijn er ziekenhuizen geweest die hun administratieve organisatie niet goed op orde hebben."

Het gaat er niet alleen om dat kosten te laat gedeclareerd worden, zegt Groot. "Achmea en ook andere zorgverzekeraars hebben weinig inzicht of de juiste declaraties gedaan worden."

“Ja, er zijn natuurlijk ziekenhuizen die het wel goed op orde hebben. Maar er zijn er nog altijd bij die toch nog niet hun administratie goed op orde hebben en dus lang doen over het declareren van verrichtingen en de kosten die ze hebben gemaakt.”

Geldkraan kan niet zomaar dicht
De geldkraan kan echter niet zomaar worden dichtgedraaid bij ziekenhuizen met een achterstand. "Als we helemaal stoppen met voorschieten, zouden over een paar maanden misschien wel ziekenhuizen moeten sluiten. Dat risico willen we natuurlijk niet lopen. Daarom zoeken we nu een andere maatregel, zoals het tijdelijk verlagen van een voorschot", aldus de woordvoerder van Achmea.

Groot stelt dat het voor ziekenhuizen ingrijpende gevolgen kan hebben als de voorschotten niet meer uitbetaald worden. "Sommige ziekenhuizen hebben een zwakke liquiditeit en zijn erg afhankelijk van de voorschotten van de zorgverzekeraar om bijvoorbeeld salarissen uit te betalen. Als die voorschotten lager worden of stop worden gezet, kan dat betekenen dat ziekenhuizen hun personeel niet meer kan betalen."

Kortlopende kredieten?
Als de ziekenhuizen hun voorschotten mislopen, moeten zij zoeken naar andere mogelijkheden om kortlopende kredieten aan te trekken. "Bijvoorbeeld via banken. Maar als dat niet kan, zullen ze hun personeel niet kunnen betalen. Dat zal tot betalingsachterstanden leiden met uitbetalen van salarissen. In het uiterste geval kan dat leiden dat personeel of andere partijen die niet betaald worden, een faillissementsaanvraag indient.”

Volgens Groot is het wel goed dat de zorgverzekeraar met dit dreigement komt. Want dat er iets moet veranderen is duidelijk. "Dat er meer inzicht moet komen, ook in de juistheid van de declaraties staat vast. En tot nu toe hebben ze toch te weinig gedaan om het op orde te krijgen. Als je het na zes jaar nog niet op orde hebt mag je toch wel zeggen dat een verwijt te maken valt."

Overleggen met branche
De verzekeraar wil ook met de branche overleggen om samen tot een passende oplossing te komen.

De tweede verzekeraar van het land, Coöperatie VGZ, zegt zich niet te herkennen in het beeld dat Achmea schetst. Volgens een woordvoerster lopen ziekenhuizen wel iets achter met declareren, maar het is niet uitzonderlijk. VGZ zal dan ook niets veranderen aan de voorschotten.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen