Nieuws18 nov '13 18:18

In vijf jaar helft minder doden door fouten ziekenhuis

Auteur: Thijs Baas

Het aantal patiënten dat overlijdt door fouten in het ziekenhuis is de afgelopen vijf jaar met ruim de helft gedaald tot onder de duizend. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van instituut Nivel.

Het aantal potentieel vermijdbare sterfgevallen daalde tussen 2008 en 2012 van 1960 naar ongeveer 970. Naast deze sterke daling van het aantal potentieel vermijdbare sterfgevallen nam ook het aantal mensen dat gezondheidsschade opliep door een medische fout met bijna de helft af, van 2,9 procent tot 1,6 procent. Als het aan Wim van Harten van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen ligt, kunnen deze cijfers nog verder omlaag.

Veiliger
"De resultaten van ons onderzoek laten zien dat het de afgelopen vijf jaar echt wel veiliger is geworden in de Nederlandse ziekenhuizen", zegt Cordula Wagner, hoofdonderzoeker van het Nivel, dat al jarenlang onderzoekt hoeveel schade en sterfte er voorkomen had kunnen worden in ziekenhuizen. "Soms treedt er onbedoeld schade op, en dat kan bijdragen aan schade die je mogelijk kunt voorkomen."

Als die schade leidt tot voortijdig overlijden wordt gesproken van potentieel vermijdbare sterfte. Ziekenhuizen, specialisten en verpleegkundigen sloegen een aantal jaar geleden de handen ineen, het aantal fouten en daaruit voortvloeiende sterftes moest naar beneden. En dat lukt nu. Door betere controles vooraf, bijvoorbeeld door kort voor de operatie nog even de identiteit van de patiënt vast te stellen.

Voor de hand liggend
Maar minstens zo belangrijk: artsen en ander ziekenhuispersoneel houden zich simpelweg beter aan de regels. Het gaat, zegt Van Harten, om voor de hand liggende zaken als handen wassen, hygiëne volgen en procedures als het werken met checklists. "Cultuur is een enorm belangrijk onderdeel van veiligheid; elkaar aanspreken en zonder verwijten gevaarlijke situaties aan de orde stellen is ook voor patiënten van groot belang, omdat die vaak in kwetsbare situaties in ziekenhuizen worden opgenomen." 

Gerelateerde artikelen