Nieuws3 apr '13 14:05

Onderzoek na aanslag erfpacht Joden

Auteur: BNR Webredactie

Amsterdam gaat bekijken hoe zij Joden tegemoet kan komen die na de Tweede Wereldoorlog ten onrechte erfpacht moesten betalen.

Eberhard van der Laan
Eberhard van der Laan

“We kunnen het niet laten zoals het toen is besloten'', zei burgemeester Eberhard van der Laan woensdag tegen de gemeenteraad. “We gaan kijken hoe we recht kunnen zetten wat rechtgezet kan worden.''

Terugkeer
Het Parool berichtte zaterdag dat Joodse oorlogsslachtoffers na hun terugkeer naar Amsterdam alsnog werden aangeslagen en beboet voor het niet betalen van erfpacht tijdens de oorlogsjaren.

Het ging om Joden die uit huis waren verdreven, zaten ondergedoken of naar een concentratiekamp waren afgevoerd. Studenten ontdekten dit onlangs tijdens de digitalisering van dossiers van het Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam.

Kilheid
“Het is een ernstige kwestie die heel goed moet worden uitgezocht'', verklaarde Van der Laan, die de notulen van de gemeenteraad uit 1947 erop heeft nagelezen. “Er is toen met formalisme, bureaucratie en kilheid gekeken naar het juridische aspect, in plaats van dat ze met empathie hebben gekeken naar degenen die slachtoffer werden. Het is toen heel koel afgedaan door de gemeenteraad.''

Nutsbedrijven
Van der Laan onderzoekt niet alleen de erfpachtkwestie, maar ook 'andere nare kwesties'. Het gaat dan bijvoorbeeld om nutsbedrijven die oorlogsslachtoffers naderhand hebben aangeslagen. De burgemeester hoopt dat de Joodse gemeenschap 'het gevoel heeft dat het college en de raad de zaak serieus nemen'.

Onder meer het Centrum Informatie en Documentatie Israël wil dat Amsterdam Joden compenseert.

De documenten van het Ontwikkelingsbedrijf worden in ieder geval niet vernietigd, zoals aanvankelijk wel de bedoeling was nadat de digitalisering was voltooid.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen