Nieuws20 jan '12 12:41

Apeldoorn enorm het schip in

Auteur: Fleur de Bruijn

Omdat de grond die de gemeente Apeldoorn vanaf het jaar 2000 kocht onbenut bleef, verliest de gemeente waarschijnlijk 200 miljoen euro.

Dat meldt het Financieele Dagblad op basis van de uitkomsten van de enquêtecommissie die de verrichtingen van het gemeentelijk grondbedrijf onderzocht. Sinds een maand staat de gemeente onder curatele, met name vanwege het tekort dat ontstond door verliezen op grondexploitatie. Er werd toen uitgegaan van een tekort van 70 miljoen, maar nu blijkt dat dit kan oplopen tot zelfs bijna 200 miljoen euro.

Oren dicht voor waarschuwingen
Volgens de commissie was er bijna geen aandacht voor de risico’s en afzetmogelijkheden van de projecten. Ambtenaren waarschuwden dat de projecten te groot werden aangepakt en dat de verwachte financiële resultaten van het grondbedrijf niet realistisch waren, maar de college van B&W deed daar lange tijd niets mee. Pas na het uitbreken van de kredietcrisis in 2008 besloot het college de vooruitzichten van het grondbedrijf bij te stellen.

Te laat, onvolledig, onjuist: drama
De gemeenteraad werd in de jaren nadien vaak te laat, onvolledig en onjuist ingelicht, aldus de commissie. Als dit beter en eerder was gebeurd, dan hoefde de planning van woningbouw en bedrijventerreinen in 2010, 2011 en 2012 niet zo drastisch te worden bijgesteld, menen de onderzoekers.

Why tell me why
Het tegenvallende resultaat van het grondbedrijf komt volgens de commissie onder meer door het ontbreken van een verwervingsstrategie, waardoor de verworven terreinen niet aaneengesloten zijn.

In Apeldoorn zijn de afgelopen tien jaar diverse stukken grond aangekocht om te ontwikkelen voor woningen of bedrijven. Het gaat bijvoorbeeld om de nieuwbouwwijk Zuidbroek en het regionaal bedrijventerrein Apeldoorn-Zuid. Ook bouwclaims zorgde voor een moeizame ontwikkeling van nieuwbouwwijk Zuidbroek. Door de claims kunnen private ontwikkelaars stukken grond lange tijd ongebruikt laten. Bovendien lag de aandacht van het college van B&W bij andere projecten die in de binnenstad liggen.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen