Nieuws18 sep '12 15:37Aangepast op 18 sep '12 18:28

De Jager: veranderingen onontkoombaar

Auteur: Pieter van den Akker

Gezien de aanhoudende crisis zijn veranderingen onontkoombaar. Nederland heeft minder inkomsten en te hoge uitgaven. "Het tekort moet omlaag en er moet worden hervormd'', zegt minister Jan Kees de Jager (Financiën).

De Jager zei dat zojuist bij het aanbieden van de begroting voor volgend jaar in de Tweede Kamer. "We gaan het allemaal voelen'', zei De Jager.

Hij wees erop dat het in Nederland nog altijd beter gaat dan op andere plekken in de wereld. "Maar de gevoelstemperatuur ligt lager.'' Hij zei te beseffen dat mensen zich zorgen maken, onder meer over hun baan.

Volgens De Jager moet er 'een flinke slag' worden geleverd om de welvaart te behouden.

Uitstel is onmogelijk
De aanpak van de crisis verdraagt geen uitstel. "Niemand kan meer uitgeven dan er binnenkomt.'' Uit de begroting voor volgend jaar blijkt dat het tekort uitkomt op 2,7 procent. Belangrijke maatregelen zijn de invoering van een forensentaks, de eerste verhoging van de AOW-leeftijd en het verhogen van het eigen risico in de zorg naar 350 euro.

De Jager zei te verwachten dat het zijn laatste keer is dat hij als minister van Financiën de begroting aanbiedt. Als CDA-minister ligt het vooralsnog niet voor de hand dat hij terugkeert in een nieuw kabinet.

Economische groei versterken
Het kabinet blijft komend jaar inzetten op mogelijkheden om de economische groei te versterken. Zo is er 2,8 miljard euro beschikbaar om de topsectoren van de Nederlandse economie verder uit te bouwen.

Uit de begroting voor 2013 blijkt dat bedrijven uit de negen deelgebieden die zijn aangewezen als topsector (logistiek, life sciences, hightech, creatieve industrie,energie, water, chemie, tuinbouw en agrofood) zelf 1,8 miljard euro bijdragen aan onderzoek naar vernieuwende producten en diensten.

Handelsmissies
Het kabinet wil doorgaan met het versterken van het groeivermogen, omdat dat 'bijdraagt aan een veerkrachtige economie, die ook in een onzekere tijd kan inspelen op kansen in opkomende markten'. Om die ambities internationaal kracht bij te zetten, organiseert het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovate (EL&I) vooral handelsmissies naar landen waar ondernemers uit de topsectoren groeikansen zien.

Innovatiefonds MKB uitgebreid
Verder worden regelingen uitgebreid voor bedrijven die ondanks de economische tegenwind groeikansen zien. Vooral kleine, innovatieve bedrijven en starters blijken in de praktijk moeite te hebben om financiering te vinden. Economische Zaken breidt daarom het innovatiefonds MKB+ uit en verhoogt het bedrag voor de borgstelling mkb-kredieten (BMKB) tot 1 miljard euro.

Daardoor staat de overheid garant voor een deel van de leningen die bedrijven aangaan bij banken of andere financiers. Ook is het de bedoeling dat ondernemers minder tijd kwijt zijn met de administratie: er wordt voor bijna 110 mijoen euro geschrapt in onnodige regels en bureaucratie.

Duurzame energie
Voor het opwekken van duurzame energie heeft het ministerie komend jaar 1,4 miljard euro gereserveerd voor de zogeheten SDE+-regeling, die de productie van duurzame energie stimuleert. Particulieren die zelf in hun energiebehoefte willen voorzien en zonnepanelen kopen, kunnen ook in 2013 een deel van het aankoopbedrag terugkrijgen. Op het departement is daarvoor 30 miljoen euro gereserveerd.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen